AKTUALIZOVÁNO  Článek trenéra a editora Jiřího Formánka bude popisovat cvičení herně-rychlostního charakteru s důrazem na řešení soubojové situace 1:1.

Název cvičení je Rychlostní souboj na jednu a dvě branky, tímto článkem navazujeme na čtveřici cvičení [1] [2] [3] [4] s názvem Rychlost startu a reakce ve čtverci a samozřejmě první variantu tohoto cvičení. Cílem je vedle tréninku startovní rychlosti herní, soutěživou formou soubojů jednoho hráče proti druhému zlepšit schopnost prosadit se v těchto soubojích, útočící hráč je výhodě držení míče a možností útočit na dvě branky.

Cvičení je možné aplikovat v tréninkovém procesu všech věkových kategorií, od těch nejmenších, začínajících až po dospělé. Obvykle zařazujeme na začátek hlavní části tréninkové jednotky.

Cíl herně-rychlostního cvičení:

Cílem herně-rychlostního cvičení je vedle tréninku startovní rychlosti především snaha soutěživou formou soubojů jednoho hráče proti druhému zlepšit schopnost rychlé reakce, správného rozhodování v časově náročných situacích, zlepšení koordinace běhu, klamavých pohybů, ovládání a techniku míče. Důraz je kladen na vyražení k míči, jeho získání a schopnost prosadit se v souboji jeden na jednoho.

 Popis kondičního cvičení

- herním prostorem je čtverec o straně 20 metrů
- na jedné základní čáře jsou umístěny dvě branky na stranách
- na druhé základní čáře pak jedna branka ve středu
- branky mají libovolnou velikost od 1-3 metry
- mužstvo nebo skupina je rozdělena na dvě družstva
- jednotlivé cvičení je určeno pro dva hráče (A+B)
- vždy po jednom z každého týmu
- doporučený počet hráčů je 12-18
- je třeba důsledně dbát na poměr IZ k IO (1:6-1:10)
- bránící hráč A stojí s míčem u nohy na základní čáře mezi svými brankami (a+b)
- útočící hráč B stojí ve své brance (c)
- akci zahajuje hráč A
- hráč A přihrává na hráče B
- hráč A okamžitě po přihrávce napadá hráče B s míčem
- hráč B získá míč pod svou kontrolu a zpracuje ho
- úkolem hráče B je:
(a) úspěšně vyřešit souboj jeden na jednoho proti hráči A
(b) dát gól do jedné z branek (a) nebo (b)
(c) při případné ztrátě míče bránit svoji branku (c)
- úkolem bránícího hráče A je:
(a) okamžitě napadat hráče s míčem B
(b) zabránit vstřelení gólu do svých branek (a) + (b)
(c) konstruktivně odebrat míč a pokusit se vstřelit míč do branky (c)
- akce končí:
(a) vstřelením branky do libovolné branky (a)+(b)+(c)
(b) pokud se míč dostane mimo hrací plochu
(c) faulem jednoho z hráčů
(d) překročením časového limitu na akci (15,25,35) vteřin

Varianty:

- herní prostor lze upravit dle věkové kategorie nebo cíle cvičení:
(a) mladší věkové kategorie strana čtverce (10,12,15) metrů
(b) kondiční charakter cvičení (25,30,35) metrů
- hráč B musí míč v brankách zašlápnout, hráči A stačí přihrávka (střela) skrz
- hráč A míč nepřihrává, ale vhazuje autovým vhazováním
- hráč A míč vyhazuje do vzduchu na hráče B

Pomůcky:

- 10x míč
- 4x mety (kuželky, kloboučky)
- 3 malé branky (nebo 6 mety)
- dostatečný počet rozlišovacích trik (2 barvy)

TIP REDKACE

 

Kondiční cvičení: Startovní rychlost - 4 barvy kuželů (1.část)