Jiří JanečekPo rozhovorech s Václavem Mrázkem a Tomášem Heidenreichem, které byly především o fungování Regionálních fotbalových akademií v Pzni a Teplicích, o jejich fungování a o cíli, který by v budoucnosti mělo být dosaženo.

Tentokrát nás zaujal zajímavý klubový projekts názvem Partnerské kluby. Gestorem projektu Partnerských klubů a tím kdo koordinátorem a hlavním motorem projektu je Jiří Janeček, v současné době šéftrenér přípravek SK Slavia Praha a trenér věkové kategorie U-10, který v minulosti prošel dalšími pražskými kluby FK Dukla a FC Tempo.

V současné době působíte jako šéftrenér přípravek v pražské Slavii, který má na starosti projekt partnerských klubů, jehož jste byl iniciátorem. Mohl byste projekt, který je součástí budování koncepce mládeže Slavie, představit a nastínit cíl, který tento projekt sleduje?

Projekt Partnerských klubů Slavie dlouho připravovala a věnovala se zásadním bodům. SK Slavia Praha je výběrový klub. Hledáme nejtalentovanější hráče, pro které vytváříme podmínky pro jejich rozvoj. Tito šikovní jedinci vyrůstají ve spoustě menších klubů. Cesta, kterou se vydáváme, je že chceme vybraným klubům pomoci s metodikou, případně s motivací pro jejich hráče, že mohou nakouknout na trénink do Slavie. A případně ve správný čas pro to dítě přejít k nám. Ten čas je pro každé dítě jiný. Základem naší spolupráce je komunikace mezi trenéry.

Projekt partnerských klubů je původní myšlenkou nebo jste se inspirovali v zahraničí?

Tento projekt funguje na několik způsobů v zahraničí. Inspiraci jsme si určitě vzali plus do něj přidáváme myšlenky, které mohou uspět u nás v České republice. Slavia má za cíl se stát jedním z nejlepších klubů ve Střední Evropě a tento projekt je jedním z prostředků.

Pokouší se jít v České republice podobnou cestou, měli jste možnost se někde inspirovat?

V naší republice různé kluby spolupracují. Ale mnohdy pouze dva, tři kluby mezi sebou a dost často je komunikace velmi mizivá. My chceme komunikovat pomocí bodů v naší spolupráci.

Jak dlouho projekt běží, kolik a jaké kluby jsou do projektu zapojené a jaké jsou dosavadní zkušenosti. Pozitivní i negativní?

Oficiální začátek našeho projektu je leden 2017, ale už od září 2016 se rozebíhaly jednání a prvopočátky některých spoluprácí. Uskutečnilo se již několik metodických setkání, na nichž byla účast trenérů velmi hojná. Proběhlo první kolo miniturnajů našich Partnerských klubů. Dalším pozitivem je určitě právě ta vzájemná komunikace, co se týče hráčů, kteří si u nás mohli vyzkoušet trénink. Negativní věci jsou, ale minimální. Týkají se nastavení spolupráce s některými kluby, nebo spíše jednotlivými trenéry uvnitř klubů. Nastavení tohoto projektu není otázkou měsíce nebo jednoho roku. Je to běh na delší trať. Postupem času, jak se bude náš projekt vyvíjet, a budeme vychytávat mouchy, věřím, že drtivá většina trenérů uvidí velké výhody spolupráce.

Našimi Partnerskými kluby zatím jsou ABC Braník, TJ Březiněves, FC Háje Jižní město, SC Xaverov, SK Kladno, FK Kolín, FK Neratovice – Byškovice, TJ Straky, SK Rapid Psáry, SK Vyžlovka, FK Všeradice, TJ Jiskra Aš. Momentálně s dalšími pěti dalšími kluby jednáme.

Kolik lidí na Slavii je do projektu aktivně zapojeno? Koordinovat takové množství klubů, hráčů a trenérů musí být velmi obtížné?

Hlavním koordinátorem jsem já. Po-té jsou do komunikace zapojeni u nás naši profesionální trenéři mládeže. V dnešní době nám naštěstí komunikaci hodně usnadňují moderní technologie.

Výhody pro nadané a talentované hráče jsou zřejmé. Příprava a konfrontace s nejlepšími. Jaké výhody to má pro lokální klub, být partnerem Slavie v tomto projektu?

Našimi partnery jsou jak větší tak menší kluby, které velmi dobře pracují s mládeží. Kromě marketinkového spojení s naším klubem je i několik těch fotbalových. Díky vzájemné komunikaci se dá najít vhodná doba na přechod hráčů. Někteří hráči se potřebují pořád dotahovat na ty lepší, jiní potřebují naopak být nejlepší. Někteří hráči jsou od mala nejlepší, jiní se těmi nejlepšími stanou postupně. A právě ta komunikace může velmi pomoci při přechodu nebo motivaci hráčů. Chceme s našimi partnery sdílet metodiku. Za postupný cíl máme také, aby do našich Partnerských klubů chodili talentovaní hráči. V těchto klubech mohou udělat mezikrok mezi malým klubem a Slavií. 

Má spolupráce nějaké benefity i pro trenéry lokálních klubů, vedle toho že jsou motivováni tím, že vychovají hráče pro přední prvoligový klub?

Pro kluby nabízíme vstupenky na ligová utkání. Možnost se podílet na nástupech s naším áčkem. A samozřejmě pro trenéry může být zajímavé vzdělání, stáže.

Pokud by se nějaký klub chtěl zapojit do projektu a stát se jedním z partnerských klubů pražské Slavie. Může pro to něco udělat? Nebo si kluby vybíráte pouze vy?

Dnes máme dvanáct partnerských klubů a s dalšími jednáme. Naším cílem je spolupracovat se zajímavými kluby napříč republikou. O některých víme, ale nic nebrání, aby se kluby sami ozvali. Hledáme kluby, které sdílí naše myšlenky. Že na prvním místě je hráč, kterého chceme vychovávat v zdravou osobnost a pokud budou přát hvězdy, tak i ligového hráče, reprezentanta a ne je schovávat pro osobní uspokojení některých trenérů. 

Spolupráce mezi kluby startuje a s partnerskými kluby jste si nastavili základní pravidla a ujasnili základní filozofii. Jakým směrem se budete ubírat do budoucnosti, kde cítíte největší rezervy?

Cílem je nastavit širokou fungující skupinu klubů, které se chtějí posouvat, co se týče vzdělání, úrovní soutěží. Naším cílem je, aby v našich Partnerských klubech hráli a vyrůstali talentovaní jedinci. Rezervy nebo naopak silné stránky budou vždy v lidském faktoru, v komunikaci.

Máte od vedení Slavie stanovené nějaké měřitelné cíle? V jakém časovém horizontu by klub měl začít, obrazně řečeno, začít sklízet plody tohoto projektu?  

Měřitelný cíl nemáme. Cílem je, aby projekt kvetl a byl přínosem pro všechny strany.

Děkuji za rozhovor.

TIP REDAKCE