Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
moreni_100Přispivatel portálu www.trenink.com a italský trenér Alessandro Moreni připravil pro naše čtenáře příspěvek s názvem Posílení aerobní výkonnosti ve střednědobém časovém úseku, který má podtitul rady a cvičení pro kondicní trénink amatérských hráčů, v měsíčním cyklu.

Autor dnešního článku si před jeho napsáním položil otázku: Jaký je význam a princip aerobního zatěžování ve fotbalu?

Zorientovat se, ale především udělat si jasnou představu o tom, jaká a jakým způsobem kondiční cvičení hráčům nabízet, na základě početných odborných statí, které najdeme v odborných časopisech, není snadné. Existuje mnoho přístupů a důvodů, proč a jak zařazovat určitý tréninkový prostředek. V některých případech jsou dokonce rozvíjeny diskuse o tom, zda je důležité či nikoliv pracovat na aerobním zatížení.

Jak všichni víte, fotbal je z hlediska energetickým mechanismů považován za střídavě aerobní-anaerobní sport. Co ale toto tvrzení v praxi znamená?

 Jak správně objasňuje prof. Bacconi "Běžné herní situace jsou charakteristické neustálým a situačním střídáním maximálních a submaximálních sprintů, změnami směru, zastaveními, rozběhy s mírnou rychlostí pohybu, přesuny krokem s postupným nabýváním rychlosti, skoky, výskoky a nečekanými přesuny všemi možnými směry a způsoby. Tato široká škála pohybového zatížení se opakuje bez přesného pořadí", z toho vyplývá, že vlastní práce fotbalisty je anaerobní alaktatické cvičení, ale v průběhu devadesátých let začali být hráči vystavováni nových herním situacím vyžadujícím maximální vypětí, aniž však měli možnost nabýt sil vynaložených při předchozí námaze.

Z tohoto důvodu "energetický systém často mění svou kvalitu" a do hry vstupuje anaerobní laktátový mechanismus, způsobující akumulaci laktátu. Vyrovnání tohoto vzniklého dluhu je úzce spojeno s aerobní výkonností.

Proč posilovat aerobní výkonnost – význam  a důležitost aerobního zatěžování

Je nutné zdůraznit, že energetické mechanismy nepracují na bázi oddělených sektorů, jeden na druhym a diky výkonnou aerobním systému můžeme dosáhnout maximálních výkonů při zápasu.

Přistupme nyní ke konkrétním návrhům postupů, jak posilovat aerobní systém, s tím, že hlavní důraz budeme klást na zlepšení schopností organismu, využití laktátu vyprodukovaného při fyzických výkonech v běžných herních situacích během opětovného nabývání sil při pomalém běhu.

Považujeme za nejvhodnější při tréninku fotbalistů založit práci na střídavém zatížení, protože to je nejpodobnější skutečné práci fotbalisty během zápasu. Velký význam je však třeba klást i na situační cvičení, která jsou-li správně prováděna mohou přinést stejně dobré pracovní výsledky jako práce "na sucho".
 

Tréninkové prostředky
 
Zde uvádíme jen některé z tréninkových prostředků, které jsou vhodné pro posílení aerobní výkonnosti fotbalistů.
 

Střídavá práce:
8´´ rychle – 20´´ pomalu (od 8´ do 20´ minut práce)• 15´´ rychle – 45´´ pomalu (10´ + 10´ práce s odpočinkem 5´´)
 

Vlastní hra: 
Sedm proti sedmi (7:7) na poloviční rozloze hřiště na jeden dotek za 30´práce
 

Běh se střídaním rytmu:
5´ (1´ pomalu – 30´´ rychle), 5´ (30´´ pomalu – 30´´rychle), 5´ (30´´ pomalu – 15´´ rychle).
 

Měsíční program
 

Poté, co jsme výše zmínili některé nejdůležitější tréninkové prostředky pro posilování aerobní výkonnosti, se pokusíme naznačit některé postupy, které mohou být užitečné při sestavování měsíčního programu. V první řadě je nutné zdůraznit, že z hlediska mikrocyklu je vhodné umístit aerobní trénink na začátek týdne. Ve střednědobém časovém úseku může být naprogramován jako 2 týdny zátěže + 1 týden odpočinku nebo 3 týdný zátěže a 1 týden odpočinku, popřípadě vynechat odpočinkový týden.

Zde nabízíme několik příkladů práce:

Příklad A – 3 týdny zátěže + 1 odpočinkový týden: 

moreni_teorie_aerobni_obr_1

Příklad B – 2 týdny zátěže + 1 odpočinkový týden:

moreni_teorie_aerobni_obr_2

 

Příklad C – 3 týdny bez odpočinku ( jak je doporučováno některým autory. Po ukončení třítýdenního cyklu se znovu začne od prvního týdne):

moreni_teorie_aerobni_obr_3