Standardní situace

Image Dnešním článkem navazuje trenér a autor Josef Vrážel na své čtyři [1] [2] [3] [4] předcházející díly seriálu Kondice s míčem. Odpolední cvičení na stránkách trenérského portálu trenink.comje již pátou variantu. Z jednotlivých publikovaných cvičení je možné sestavit kruhový trénink s míčem.

Další variantu jednoduchého kondičního cvičení s míčem s názvem Kondice s míčem dostaneme obměnou předchozích cvičení, představených v minulých dílech tohoto seriálu.

Cvičení zařazujeme zpravidla do hlavní části tréninkové jednotky. Je vhodné již od kategorie starších žáků. Je však třeba dbát na dodržování intervalů zatížení a intervalů odpočinku.

Image V prvním cvičení nového týdne navazuje trenér a autor Josef Vrážel na své tři předcházející [1] [2] [3] díly seriálu Kondice s míčem, který dnes na stránkách trenérského portálu trenink.com přináší již čtvrtou variantu. Z jednotlivých publikovaných cvičení bude možné sestavit kruhový trénink s míčem.

Dnešní cvičení je další vhodným cvičením pro rozvoj kondice s míčem, tedy specifickým způsobem. Můžeme ho použít v kombinaci s předešlými cvičeními pro rozvoj kondice na stanovištích.

Cvičení zařazujeme zpravidla do hlavní části tréninkové jednotky. Je vhodné již od kategorie starších žáků. Je však třeba dbát na dodržování intervalů zatížení a intervalů odpočinku.

Image Trenér a autor Josef Vrážel v dnešním dopledním článku navazuje na dva [1] [2] úvodní díly seriálu Kondice s míčem, který bude i nadále vycházet na stránkách trenérského portálu trenink.com. Z jednotlivých publikovaných cvičení bude možné sestavit kruhový trénink s míčem.

Z didaktiky fotbalu víme, že naučené dovednosti musíme rozvíjet a upevňovat ve složitějších podmínkách. Například pod tlakem času nebo v únavě. Předkládané cvičení splňuje právě tyto atributy.

Cvičení je vhodné již pro kategorie starších přípravek. Můžeme ho použít jak v hlavní části tréninkové jednotky jako součást herního kruhového tréninku, tak v průpravné části jako součást zahřátí s míčem.

Image Význam použití míče v kondiční přípravě byl již mnohokrát popsán. Namátkou připomínám, že kondiční cvičení s míčem jsou hráči všeobecně přijímány lépe, obsah takových cvičení lépe modeluje podmínky utkání. Je vhodné mít tato cvičení rozdělena podle počtu hráčů zapojených v takovém cvičení, aby mohl trenér podle svého záměru tato cvičení libovolně vzájemně zaměňovat a kombinovat.

Cvičení je vhodné již pro kategorie starších přípravek. Můžeme ho použít jak v hlavní části tréninkové jednotky jako součást herního kruhového tréninku, tak v průpravné části jako součást zahřátí s míčem.

Autor a trenér Josef Vrážel v dnešním článku navazuje úvodní díl seriálu a na stránkách trenérského portálu trenink.com přináší druhý díl seriálu Kondice s míčem. Z jednotlivých publikovaných cvičení bude možné sestavit kruhový trénink s míčem.

Image S blížícím se koncem jarní sezony se musí každý trenér již pomalu začít zamýšlet nad sezónou následující. Jak v letním přípravném období nejlépe připravit své hráče na další soutěžní boje. Trénink je zkrátka nekončící proces. Význam použití míče v kondiční přípravě byl již mnohokrát popsán. Jeho význam samozřejmě stoupá v mladších mládežnických kategoriích.

Každý trenér by měl mít v zásobě řadu cvičení, která pak může libovolně kombinovat v přípravě například v tréninku na stanovištích. Následující seriál by chtěl pro inspiraci trenérům několik takových cvičení představit. Cvičení zařazujeme již od kategorie starší přípravky.

Autor a trenér Josef Vrážel tak dnešním dnem zahajuje na stránkách trenérského portálu trenink.com seriál Kondice s míčem, z jednotlivých cvičení je možné sestavit kruhový trénink s míčem.

Image Po týdnech kdy se autor a trenér Jakub Havránek s tímto seriálem odmlčel, tak v průběhu tohoto současného přišel s třetí variantou, která navazuje na dva úvodní [1] [2] díly.

Dnešní čtvrtá varianta na stránkách trenérského web magazínu trenink.com je zaměřena na kondičníh cvičení, především na rychlost a koordinaci.

Poslední čtvrtý díl seriálu se jmenuje Rychlost a koordinace se střelbou, cílem tohoto cvičení je rozvoj rychlosti a koordinaci ve specifických podmínkách (s míčem) hry fotbalisty, sekundárním cílem je střelba (zakončení) po zatížení.

Cvičení zařazujeme do průpravné nebo do hlavní části tréninkové jednotky zaměřené na rozvoj rychlosti a koordinace, určeno především pro věkové kategorie přípravek a mladších žáků.

Image Po několika týdnech, kdy se autor a trenér Jakub Havránek, s dalšími články tohoto seriálu odmlčel, přichází dnes na stránkách trenréského web magazínu trenink.com s třetím dílem seriálu kondičních cvičení zaměřených na rychlost a koordinaci, navazuje tak na první dva [1] [2] díly.

Třetí díl seriálu se jmenuje Rychlost a koordinace se střelbou, cílem tohoto cvičení je rozvoj rychlosti a koordinaci ve specifických podmínkách (s míčem) hry fotbalisty, sekundárním cílem je střelba (zakončení) po zatížení.

Cvičení zařazujeme do průpravné nebo do hlavní části tréninkové jednotky zaměřené na rozvoj rychlosti a koordinace, určeno především pro věkové kategorie přípravek a mladších žáků.

Image Rozvoji rychlosti, která je jedním ze základních prvků v tréninku fotbalistů, se v dnešním čtvrtečním dopoledním článku na stránkách trenérského portálu trenink.com věnuje trenér a redaktor tohoto portálu Vladan Pražák, který tento rozvoj zakomponoval do herně-kondičního cvičení.

V druhé části průpravného cvičení Rozvoj rychlosti s míčem, která navazuje na první díl, rozvíjíme jak samotnou rychlost, tak i techniku a práci s míčem, jako jsou nejrůznější formy jeho vedení a taktéž akcelerační schopnosti hráčů při náhlých změnách pohybu a rovněž zde zdokonalujeme koordinační schopnosti hráčů.

Toto cvičení lze uzpůsobit i do haly či tělocvičny na menším prostoru. Použít jej můžou trenéři všech věkových kategorií počínaje přípravkou, jako zpestření nácviku rychlosti, namísto stereotypních a fádních běžeckých úseků. Zařazujeme na úvod hlavní části tréninkové jednotky s tímto zaměřením.

Image Na začátku týdne, který nám v březnu přinesl trochu se zpožděním zimní počasí, publikoval autor a trenér Jakub Havránek první část cvičení nového sériálu kondičních cvičení zaměřených především na rychlost a koordinaci.

Druhý díl má název Rychlost a koordinace se střelbou, cílem tohoto cvičení je rozvoj rychlosti a koordinaci ve specifických podmínkách (s míčem) hry fotbalisty, sekundárním cílem je střelba (zakončení) po zatížení.

Cvičení zařazujeme do průpravné nebo do hlavní části tréninkové jednotky zaměřené na rozvoj rychlosti a koordinace, určeno především pro věkové kategorie přípravek a mladších žáků.