Standardní situace

Image Rozvoji rychlosti, která je jedním ze základních prvků v tréninku fotbalistů, se v úterním dopoledním článku na stránkách trenérského portálu trenink.com věnuje trenér a redaktor tohoto portálu Vladan Pražák, který tento rozvoj zakomponoval do herně kondičního cvičení.

Dnešní cvičení Rozvoj rychlosti s míčem lze uzpůsobit i do haly či tělocvičny na menším prostoru. Cílem je rozvoj rychlosti, ale techniky ovládání a vedení míče, jako i nejrůznější formy jeho vedení a taktéž akcelerační schopnosti hráčů při náhlých změnách pohybu.

Použít toto cvičení mohou trenéři všech věkových kategorií počínaje přípravkou, jako zpestření nácviku rychlosti, namísto stereotypních a fádních běžeckých úseků. Zařazujeme na úvod hlavní části tréninkové jednotky s tímto zaměřením.

Image Opět tu máme nový týden, který nám přinesl opravdové březnové počasí a na stránkách web magazínu českých a slovenských fotbalových trenérů trenink.com zahajuje autor a trenér Jakub Havránek novou sérii kondičních cvičení.

Název prvního dílu nového seriálu je Rychlost a koordinace se střelbou, cílem tohoto cvičení je rozvoj rychlosti a koordinaci ve specifických podmínkách (s míčem) hry fotbalisty, sekundárním cílem je střelba (zakončení) po zatížení.

Cvičení zařazujeme do průpravné nebo do hlavní části tréninkové jednotky zaměřené na rozvoj rychlosti a koordinace, určeno především pro věkové kategorie přípravek a mladších žáků.

Image Čtvrteční cvičení vycházející na stránkách portálu fotbalových trenérů trenink.com je z archivu trenéra Vladana Pražáka, který pro obnovu kondice v soutěžním období využívá herně-kondiční cvičení, tak jako články Kamila Turoně - Kondiční parkúr na celé hřiště nebo třeba Herní vytrvalost s míčem 2 + hra.

Dopolední článek má název Rozvoj vytrvalosti specifickou formou, cílem tohoto herně-kondičního cvičení rozvoj krátkodobé vytrvalosti specifickou formou, tedy cvičením s míčem. Vedle této energetické zóny zde zdokonaluje časování a kvalitu všech útočných herních činností jednotlivce.

Cvičení zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, určeno je mládežnickým týmům od věkové kategorie starších žáků až po týmy mužů.

Image Nový týden, který bude pro mnohé týmy završen víkendovým startem jarní části soutěží, otvíráme na stránkách web magazínu českých a slovenských fotbalových trenérů trenink.com článkem autora a trenéra Vladan Pražáka, který se zaměřil na rozvoj a obnovu kondičních schopností herní formou.

Článek se jmenuje Rozvoj pohybových schopností herní formou a jak již samotný název cvičení napovídá, tak je zaměřeno na rozvoj pohybových schopností jako je rychlostní vytrvalost, krátkodobá vytrvalost, odrazová síla a samozřejmě herní činnosti jednotlivce - přihrávání, vedení míče v rychlosti a centrované míče se zakončením.

Cvičení zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky zaměřené na obnovu kondičních schopností hráčů, možné aplikovat v tréninkovém procesu již žákovských týmů.

Image Úterní odpolední článek na stránkách trenérského fotbalového portálu trenink.com je od trenéra Václava Mrázka, který se autorsky vrátil na tyto stránky a v současné době pro čtenáře připravuje sérii článků s názvem Zábava na hřišti.

Stejně jako ostatní cvičení s tímto tématem, tak i toto cvičení Honička v kruhu je vhodné jako součást tréninků před zápasem, nebo v období, kdy je třeba hráče odreagovat od napětí nebo únavy v přípravných obdobích, nebo mezi náročnějšími cvičeními v průběhu tréninkové jednotky.

Cvičení lze dobře zařadit do všech částí tréninkové jednotky, především pak do průpravné části. Je vhodné pro všechny věkové kategorie, u mládeže je možno ho použít jako pravidelnou součást tréninkové jednotky.

Image Během čtvrtečního odpoledne na stránkách web magazínu českých a slovenských trenérů trenink.com budeme dnes pokračovat v seriálu, který se zaměřuje na různé druhy pohybových her, které lze v tréninkovém procesu využít především v úvodní, respektive průpravné části tréninkové jednotky.

Pohybové hry řadíme mezi čtveřici metodicko-organizačních forem, které slouží k nácviku, zdokonalování herních činností jednotlivce a herních kombinací. Z pohledu fotbalového trenéra je lze chápat jako jednoduché pohybové činnosti sloužící k nácviku pohybu hráče bez míče, rozvoji pohybových schopností a rychlosti reakce.

Dnes přinášíme druhou část seriálu, která je zaměřena na Honičky, již dříve vyšla první část.

Image Odpolední článek na stránkách web magazínu českých a slovenských fotbalových trenérů trenink.com je od trenéra Václava Mrázka, který se minulý týden autorsky vrátil na tyto stránky prvním dílem seriálu, druhou variantu připravil editor Jiří Formánek.

Dnešní jednoduché cvičení Zábava na hřišti - barvy je vhodné zařadit jako součást tréninků před zápasem nebo v období, kdy je třeba hráče odreagovat od napětí nebo únavy v přípravných obdobích. Toto cvičení je velmi oblíbené například u plzeňského trenéra Zdeňka Michálka.

Lze ho velice dobře zařadit do úvodní, respektive průpravné části tréninkové jednotky. Je vhodné pro všechny věkové kategorie, u mládeže je možno ho použít jako pravidelnou součást tréninkové jednotky.

Image Dnešní článek autora Jiřího Formánka na stránkách trenérského portálu trenink.com navazuje na cvičení trenéra Václava Mrázka, které na těchto stránkách vyšlo tento týden v úterý odpoledne a které bylo čtenářsky mimořádně úspěšné.

Dopolední cvičení, které je součástí seriálu, který bude vycházet na stránkách trenérského portálu trenink.com. Cvičení jsou vhodná jako součást přípravy, rozcvičení a přípravy organismu hráčů před zápasem, nebo v období, kdy je třeba hráče odreagovat od napětí nebo únavy v přípravných obdobích.

Lze ho velice dobře zařadit do úvodní, respektive průpravné části tréninkové jednotky. Je vhodné pro všechny věkové kategorie, u mládeže je možno ho použít jako pravidelnou součást tréninkové jednotky.

Image Cvičení, které dnes vychází na těchto stránkách je od Václava Mrázka, který čtenáře zaujal řadou zajímavých článků Hra dvakrát 3:2 ve čtvercích nebo třeba seriálem Trojúhelník [1] [2] [3] [4]. Dnešní popisované cvičení slouží k psychickému i fyzickému uvolnění, pozitivnímu naladění před další činností, a nakonec i k rozcvičení nebo zdokonalování fyzických a vjemových vlastností.

Cvičení která budou součástí seriálu, který vyjde na stránkách trenérského portálu trenink.com jsou vhodná jako součást přípravy, rozcvičení a přípravy organismu hráčů před zápasem, nebo v období, kdy je třeba hráče odreagovat od napětí nebo únavy v přípravných obdobích.

Lze ho velice dobře zařadit do úvodní, respektive průpravné části tréninkové jednotky. Je vhodné pro všechny věkové kategorie, u mládeže je možno ho použít jako pravidelnou součást tréninkové jednotky.