3D ANIMACE  Cvičení pro úvodní a průpravnou část tréninku patří na www.trenink.com mezi nejoblíbenější. Za připomenutí určitě stojí cvičení Přihrávky trojice ve čtverci nebo Přihrávky ve trojici.
 
Druhá část seriálu Vedení míče při rozcvičení navazuje na úvodní díl je určeno pro pětici hráčů do pole. Více jak první část je ve druhém díle kladen důraz na dynamické a správně technicky provedené vedení a ovládání míče.  
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je připravit hráče na zatížení v průběhu tréninku. V cvičení se zaměřujeme na vedení míče a jeho přijmutí, přesné přihrávání a pohyb hráče za přihrávkou. Při vedení míče hráči musí dvakrát významně změnit směru běhu a po druhé změně přesně přihrát.  
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec
- čtverec má stranu 16 metrů
- uvnitř herního prostoru je vyznačen menší čtverec
- o straně 6 metrů
- oba dva čtverce jsou vyznačeny pomocí met
- cvičení je určeno pro pět hráčů do pole
- hráči (A) a (E) stojí v jednom rohu herního prostoru
- ostatní rohy herního prostoru jsou obazeny hráči (B),(C) a (D)
- hráč (A) má míč   
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráč (A) míč vede k rohu malého čtverce před hráčem (B)
- s míčem u nohy obchází metu, po své levé ruce
- míč dále vede k rohu, kterýměl nejblíže své startovací pozice
- s míčem u nohy obchází metu, opět po své levé ruce 
- míč krátce vede směrem na hráče (B)
- následně přihrává na hráče (B)
- okamžitě po odehrání míče běží na pozici hráče (B)
- hráč (B) míč přijme 
- a cvičení se opakuje 
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- menší čtverec nemusí být v těžišti, ale je vyosený
- po odehrání míče hráč provádí obratnostní cvik
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
 
Pomůcky:
 
- 1x míč
- 8x mety (kloboučky, kužely)
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Výběr místa při kombinaci (2.část)