Seznam článků


5. Metody rozvoje rychlostních schopností

Podmínkou úspěšného rozvoje rychlostních schopností hráčů v tréninkové jednotce je mít tým připravený tak, aby cvičení a hry byly prováděny maximální možnou intenzitou. Hráči nesmí rychlostní cvičení provádět, pokud pociťují únavu, protože pak je třeba cvičení přerušit nebo dokonce ukončit. Intervaly zatížení musí být střídány dostatečnými intervaly odpočinku, které umožňují obnovení energetických zdrojů potřebných pro rychlostní cvičení.

Rychlostní a koordinační cvičení vyžadují vědomou spolupráci od hráčů zapojených do tréninku. Hráči musí k cvičení přistupovat koncentrovaní na prováděnou činnost, což předpokládá jejich dostatečnou motivaci.

Doporučuji rychlostní cvičení provádět vždy v úvodu hlavní části tréninkové jednotky, kdy hráči předtím neprovádí intenzivní cvičení a nejsou unavení. Cvičení doporučuji provádět po 4-12 opakováních ve 2-6 sériích, vždy s naplánovanou celkovou metráží sprintů.

Inspirací pro rychlostní cvičení může být akcelerace z chůze do maximální rychlosti, starty z různých pozic, padavé starty, běhy do mírného kopce nebo běhy se zatížením.

6. Trénink rychlostních schopností u mládeže

V kategorii mladších žáků by se trenéři měli zaměřit především na rozvoj reakční rychlosti, frekvenci pohybu v krátkém časovém intervalu. Tréninková cvičení na rychlost reakce obvykle začínají na akustický nebo optický podnět.

V období, kdy se hráči dostávají do puberty, tak dochází ke zvyšování hladiny hormonů a tím pádem  nárůstu svalové hmoty. Období je proto vhodné k tréninku silových schopností potřebných pro rozvoj rychlostních schopností.

Dispozice pro rozvoj rychlosti se od patnáctého roku začínají snižovat, přesto lze rychlost hráčů zvyšovat, pokud dochází ke zlepšování silových schopností.
Trénink rychlosti u dvacetiletých a v následujících letech je důležitý především proto, aby byla udržena vysoká úroveň výkonnosti a zabránění zbytečnému poklesu úrovně rychlostních schopností.