Seznam článků


7. Specifika tréninku rychlosti u věkových kategorií

Hráči v kategorii fotbalových školiček jsou schopni se soustředit pouze na krátkou dobu a pouze na jeden problém, často zapomínají základní pravidla. Mají problém s týmovou spoluprácí. Limitující je rychlý nástup únavy. Kondice je zaměřena na všeobecný rozvoj.

U přípravek se zlepšuje soustředění. Zlepšuje se nervosvalová koordinace, roste síla. Ve hře se začínají objevovat mezi jednotlivými hráči rozdíly v kondici i koordinaci.  Stimulujeme koordinační a rychlostně silové schopnosti. Při rozvoji rychlostních schopností se zaměřujeme na rozvoj běhu v úsecích okolo deseti metrů a rychlost běhu se změnou směru.

Hráči mladších žáků už chápou taktiku. Vysokou úroveň má pohybovou koordinaci, dospělým se již vyrovná reakční doba. Období je důležité z hlediska rozvoje frekvence pohybu.

U starších žáků je růst končetin rychlejší než růst trupu, dochází k poklesu úrovně nervosvalové koordinace a zhoršení pohybového projevu i techniky získané v předchozím období. V kondiční přípravě se zaměřujeme hlavně na koordinaci a rychlost. Dochází k rozvoji silových schopností včetně silové vytrvalosti. Používáme především cvičení s váhou vlastního těla. Při rozvoji rychlostních schopností se zaměřujeme především na rozvoj startovní rychlosti společně s dynamickou sílou, rozvoj rychlosti reakce a lokomoce s úsekem o délce dvacet metrů.

Mladší dorostenci vyrovnávají růstové disproporce vzniklé v průběhu puberty. Hráči jsou schopni zvládnout větší objem kondičních činností. Je doporučeno rozvíjet všechny pohybové schopnosti, včetně silových a vytrvalostních, které doposud nebyly rozvíjeny. Je čas zařazovat trénink rychlostně-vytrvalostního charakteru. Při rozvoji rychlostních schopností se zaměřujeme na rozvoj běhu spojenou s odrazovou silou a obratností.

U staršího dorostu dochází ke zvyšování objemu kondiční přípravy. Jedná se o období maximálního tréninku. Trénink je velmi podobný tréninku dospělých. Rozvoj rychlostních schopností je zaměřen na rozvoj rychlostně-silových schopností.
 

 TIP REDAKCE 

 

Kondiční cvičení: Vyražení hráče s míčem při přihrávání

Kondiční cvičení: Přebíhané vyražení s míčem po otočení