Vytrvalostní schopnost (Vytrvalost)

Zveřejněno 9. březen 2006
Napsal Jiří Formánek Zobrazeno: 17128
Image O úrovni vytrvalostních schopností rozhoduje především výkonnost dýchacího a srdečně-cévního systému při přijímání a transportu kyslíku a energetických zdrojů do činných svalů. Dále metabolismus - látková výměna a uvolňování energie ve svalu, vytváření optimálních zásob energie a jejich mobilizace a využívání za přístupu kyslíku i při jeho nedostatku. Podstatnou roli hraje i hospodárnost všech orgánů, úroveň pohybové koordinace a stupeň rozvoje psychických předpokladů pro vytrvalostní charakter zatížení.

Vytrvalostní schopnost, respektive vytrvalostí rozumíme schopnost provádět opakovaně pohybovou činnost submaximální, střední a mírné intenzity bez snížení její efektivity.

Je to souhrn předpokladů provádět požadoavné cvičení:
(a) určitou nižší intenzitou co nejdéle
(b) stanovenou dobu (vzdálenost) co nejvyšší intenzitou

Struktura vytrvalostních schopností podle:

(A) Počtu zapojených svalů:
(a) lokální vytrvalostní schopnost (1/3 svalové hmoty)
(b) globální vytrvalostní schopnost (více jak 1/3 svalové hmoty)

(B) Doby trvání: :
(a) rychlostní: 0-20 s (ATP – CP systém)
(b) krátkodobá: 20 s – 2 min (LA systém)
(c) střednědobá: 2 – 10 min (O2 systém)
(d1) dlouhodobá: 10 – 35 min (glykogen)
(d2) dlouhodobá: 35 – 90 min (glykogen + tuky)
(d3) dlouhodobá: 90 – 6 hod (tuky)
(d4) dlouhodobá: nad 6 hod (bílkoviny)

(C) Vnějšího projevu:

(a) statická vytrvalostní schopnost (výdrž ve shybu)
(b) dynamická vytrvalostní schopnost (sedy-lehy, běh)

(D) Podílu ostatních schopností:
(a) obecná vytrvalost (aerobní kapacita, aerobní výkon)
(b) speciální vytrvalost (herní, plavecká, běžecká, ...)

Biologický základ:

Z biologického hlediska jde při vytrvalostním výkonu o plynulé dodávání kyslíku a energetických zdrojů svalovým buňkám a současný odvod zplodin látkové výměny. To je dáno několika dalšími faktory, které lze ve většině případů ovlivnit, proto je vytrvalostní schopnost poměrně dobře trénovatelná.

(A) Dědičnost:
Poměr rychlých a pomalých svalových vláken

(B) Kardiopulmonární soustava:
Činnost kardiopulmonární soustavy je dobře ovlivnitelná tréninkem a jedná se především o ovlivnění:
(a) dýchacího systému: příjem kyslíku do organismu závisí na minutové ventilaci (dechový objem x dechová frekvence) a využití kyslíku ze vzduchu
(b) oběhového systému: příjem kyslíku do svalových buněk závisí na - minutovém objemu srdečním (srdeční objem x srdeční frekvence)
(c) cévním zásobení ve svalu (počtu kapilár obklopujícím svalové vlákno)

Energetické systémy:

(A) Kreatinfosfátový systém (ATP – CP) - zásoba na 2-20 kontrakcí
(B) Anaerobní glykolýza (LA – systém) - tvorba ATP a laktátu
(C) Aerobní glykolýza (O2 systém) - tvorba ATP, CO2 a H2O

Energetické zásoby:

(A) ATP (fosfagen – přímo ve svalových buňkách): 20 – 30 kJ
(B) Glykogen (svalstvo, játra): 6000 – 7500 kJ
(C) Tuky (podkoží): 200 000 kJ (200 MJ)
(D) Bílkoviny

Reklama

Přihrávky: Narážečky v kříži pro děti

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
 4 VARIANTY  +  VIDEO  Cvičením vhodným pro trénink dětí a mládeže jsme se v posledních dnech věnovali v cvičeních Vnitřní obíhačka nebo Obíhané narážečky, kde kombinace probíhá na malém prostoru a hráči střídají přihrávky a narážečky.
 
Drilové cvičení s názvem Narážečky v kříži pro děti je, podobně jako velmi úspěšné cvičení Holandský kolotoč přihrávek pro mládež, určeno pro malou skupinu pěti hráčů s tím, že všichni jsou neustále zapojení do cvičení.

Číst dál...

Václav Mrázek: Šok pro nás bylo, jakou životosprávu má dnešní mládež!

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
 ROZHOVOR  V exkluzivním rozhovoru s Václavem Mrázkem, šéftrenérem Regionální fotbalové akademie (RFA) v Plzni, členem prezidia UČFT a autorem řady článku na stránkách www.trenink.com, jsme se podívali pod pokličku fungování žákovské regionální fotbalové akademie.
 
Václav Mrázek hovořil o dosavadních zkušenostech z rok a půl dlouhého provozu, komu jsou akademie určeny, kolik stojí provoz akademie, jak mimo jiné funguje spolupráce s rodiči a regionálními fotbalovými trenéry.

Číst dál...

Vyhledávání

Individuální trénink

Reklama

Herní cvičení: Jeden na jednoho po sprintu na dvě branky

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
 4 VARIANTY  +  VIDEO  Chování hráčů v soubojích jeden na jednoho, jejich řešení a následné zakončení jsme se věnovali v cvičeních Souboj 1:1 zády k brance soupeře nebo v herním cvičení Vedení míče a souboj 1:1, v obou případech je cílem zakončení do velké branky s chytajícím brankářem.
 
Cvičení Jeden na jednoho po sprintu na dvě branky je určeno hráčům věkové kategorie přípravek a žáků, cílem je naučit hráče variabilně řešit situace 1:1, vést míč, ovládat ho, kličkovat a akci zakončit do jedné z malých branek.    

Číst dál...

Zakončení: Obíhaná střelba do oblouku

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
 4 VARIANTY  +  VIDEO  Zakončení akce, které předchází postupná přízemní kombinace jsme se věnovali v cvičeních Přihrávkový slalom se střelbou nebo v druhé části cvičení Střelba po naražení a po příčné přihrávce, které bylo inspirováno tréninkem Zbrojovky Brno.
 
Cvičení Obíhaná střelba do oblouku, stejně jako všechny jeho varianty, kombinují nácvik zakončení po sledu několika přihrávek na krátkou vzdálenost s intenzivním během na dleší vzdálenost od zakončujícího hráče.  

Číst dál...

Herní cvičení: Intenzivní zakončení v situaci 2:1

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
 3 VARIANTY  +  VIDEO  Cvičení s názvem Intenzivní zakončení v situaci 2:1 je inspirováno cvičením, které používají v mládežnické akademii londýnského Arsenalu. Cílem cvičení je naučit hráče řešit situace 2:1 v bezprostřední blízkosti branky soupeře a to včetně efektivity v zakončení.
 
Mikrosituacím dva na jednoho, ve kterých mají převahu útočící hráči, jsme se věnovali v druhé části cvičení Naraž si a vyřeš situaci 2:1 nebo v cvičení 2:1 před pokutovým územím, určeného pro žákovské kategorie.   

Číst dál...

Herní cvičení: Souboj jeden na jednoho na čtyři branky

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
 4 VARIANTY  +  VIDEO  Mezi mládežnickými trenéry panuje obecná shoda na tom, že úspěšné zvládání situací jeden na jednoho, je jedním ze základních stavebních kamenů vývoje mladého fotbalisty. Opomenuty by neměly být cvičení Jeden na jednoho na tři branky nebo Jeden na jednoho (1:1) na čtyři branky.
 
Cvičení Souboj jeden na jednoho na čtyři branky podporuje u hráčů schopnost řešit variabilním způsobem situaci 1:1, hráči mají několik možností řešení, protože mají na výběr ze dvou branek. Soubojové situaci předchází intenzivní běžecký jak s míčem, tak bez míče. Bránící hráč se pokouší o konstruktivní odebrání míče. 

Číst dál...

Rychlost: Sprint se změnami směru běhu

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
 5 VARIANT  +  VIDEO  Rozvoji koordinačních a obratnostních dovedností jsme se věnovali v seriálu Rychlostně-koordinační motýlek, k problematice rozvoj rychlostních schopností hráčů fotbalu vyšel na www.trenink.com obsáhlý rozhovor.
 
Kondiční cvičení s názvem Sprint se změnami směru běhu v sobě kombinuje rozvoj obratnosti, koordinace a startovní se sprinterskou rychlostí. Jednotlivé složky je možné upravit zvolením varianty cvičení.

Číst dál...

Standardní situace: Naražení a zaběhnutí za zdí

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
 VOLNÝ PŘÍMÝ KOP  +  VIDEO  +  4 VARIANTY  Popisovaná standardní situaci je možné využít v situaci, kdy je nařízen volný přímý kop ve vzdálenosti dvacet až dvacet pět metrů od branky z prostoru, který je mírně mimo osu hrací plochy. 
 
Standardní situace pojmenovaná Naražení a zaběhnutí za zdí vedle základního provedení nabízí ještě tři další možnosti jak volný přímý kop variabilně zahrát, vždy s ohledem na postavení bránících hráčů. Cílem je jednoduchost provedení a nečitelnost zahrání pro bránící tým. 

Číst dál...