Image Majitel brankářské fotbalové školy www.brankar.sk, autor trenérského portálu trenink.com a asistent trenéra Jána Kociana u týmu reprezentace Slovenské republiky začíná dnešním článkem blok cvičení pro dva brankáře nebo brankáře a trénera.

"Vtomto bloku sa budem venovať cvičeniam pre dvoch brankárov, alebo pre jedného trénera s jedným brankárom. Často mi píšu brankári, že v nižších súťažiach býva len jeden alebo dvaja brankári. Preto dávam možnosť pre brankárov, ktorí nemajú trénera, aby si vybrali cvičenia, ktoré môžu robiť spolu bez trénera," říká trenér Rastislav Vincúr.

Název dnešního cvičení je Chytanie vysokých lôpt, zaměření cvičení je patrné z názvu, důraz je kladen i na správnou orientací v pokutovém území a cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie.

Cíl průpravného cvičení:

Cvičenie umožňuje zdokonaľovať sa v chytaní vysokých lôpt s dôrazom na správny odhad, orientáciu v bránkovom území, dobrý odraz, správne chytenie a zabezpečenie lopty proti vypadnutiu.

Popis průpravného cvičení

- civičenie sa vykonáva v bránke
- s vyznačením bránkového a pokutového územia
- zapojení sú:
(a) dvaja brankári
(b) alebo jeden brankár s trénerom
- cvičenie je vhodné pre všetky vekové kategórie
- postavenie je zrejmé z obrázka
- brankár 2 hádže vysokú loptu smerom na prvú značku
- brankár 1 sleduje pohyb lopty
- a po odraze z jednej nohy chytá loptu v najvyššom bode
- tak, že ruky v lakťoch má vystreté
- po chytení a zabezpečení lopty proti vypadnutiu
- brankár si ju pritiahne k hrudi a obalí rukami z predu
- ramená mierne posunie dopredu
- a bradu priloží k lopte
- vracia lopu späť brankárovi 2
- brankár 2, hádže loptu oblúkom na zadnú značku
- brankár 1 reaguje na túto loptu pohybom dozadu
- a chytá (nevyráža) loptu po odraze v najvyššom bode
- a zabezpečuje ju proti vypadnutiu
- vracia loptu brankárovi 2
- a pokračuje do základného postavenia pri prednej tyčke
- počet opakovaní 6x

Varianty:

- brankár vychádza z pozície sedu na zemi
- brankár robí kotúl vpred smerom k prvej značke
- po chytení lopty pri zadnej značke vracia loptu nohou po krátkom vedení lopty

Pomůcky:

- bránka 1x
- lopta 1x
- značky 2x

Metodická poznámka:

Brankár 2 si zdokonaľuje vyhadzovanie lopty švihom ruky zospodu. Dôležitú úlohu tu hrajú prsty, ktorými brankár usmerňuje let lopty. Brankár má postavenie s jednou nohou vpredu. Brankár 1 zhodnotí dráhu letu lopty a vzdialenosť, ohhadne dopad lopty aby ju chytal v najvyššom bode. Dbáme na odraz z jednej nohy.{comment}

Komentáře