Image V Chrudimi zahájila svou činnost nová soukromá střední škola loňského 1. září, ale příliš se zatím neví, že provozuje obor Pedagogické lyceum se sportovním zaměřením, zejména na fotbal. V prvním a druhém ročníku nyní tento obor lycea, patřící pod Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště Bohemia s.r.o., studuje 62 žáků.

Studijní obor zakončený maturitou je specifický sedmi hodinami tělesné výchovy týdně. Rozšířená či specializovaná tělesná výchova se v tomto rozsahu vyučuje po celé čtyři roky. Škola je úzce propojena se Sportovním centrem mládeže AFK Chrudim zaměřeným na kopanou.

Sportovní výuka probíhá odpoledne v pondělí (trénink po utkání, výklus, drobné hry) a ve čtvrtek (plavání a regenerace). V dopoledních hodinách v úterý a ve středu probíhá specializovaná příprava sportovních her, zejména kopané. Na povinnou školní výuku rozšířených hodin tělesné výchovy navazují odpolední tréninkové jednotky v klubu AFK Chrudim.

Vzájemná kontinuita je zajištěna plánem sportovní přípravy a personální propojení zajišťuje třídní učitel a zároveň šéftrenér SCM AFK Chrudim Mgr. Luděk Zajíc (pedagog a trenér s prvoligovými zkušenostmi z Hradce Králové, Sparty, Slovácka, Mostu, Mladé Boleslavi, též známý i zahraničním působením v Kuvajtu). Škola má stejného zřizovatele a ředitele jako Hotelová škola Bohemia s.r.o., která působí v Chrudimi již šestnáct let a provozuje obory zaměřené na hotelnictví a cestovní ruch.

"Jsem velice spokojen, že se nám podařilo nastartovat republikově ojedinělý projekt a pevně věřím v jeho budoucí úspěch," říká ředitel školy Mgr. Jaromír Pecina, který působil v roli šéftrenéra SCM AFK Chrudim v prvních čtyřech letech jeho existence i v roli hlavního trenéra třetiligových fotbalistů AFK Chrudim.

O celkovou koncepci, žáky a spokojenost rodičů se stará tým pracovníků s nejvyšší učitelskou, ale zároveň i trenérskou kvalifikací a bohatými zkušenostmi v oboru. Učební plán obsahuje dva světové jazyky, pedagogiku, psychologii, výpočetní techniku, dramatickou, výtvarnou a hudební výchovu, rozšířenou a specializovanou tělesnou výchovu a další předměty.

Zpestřením výuky budou například i hodiny tělesné výchovy vyučované v angličtině. V průběhu studia nabídneme možnosti získávání dílčích kvalifikací – například nižší trenérské licence, kurs pro rozhodčí kopané, zdravotníky, lyžařské instruktory, studenti mohou navíc absolvovat i kurz pro barmany. Zvláštností lycea je také to, že žáci chodí do školy ve společenském oblečení.

Absolventi budou nacházet uplatnění jako manažeři marketingu, osobní trenéři, sportovní instruktoři, pracovníci pro tělovýchovné organizace, ve vlastní podnikatelské činnosti či v dalším studiu na vysokých školách. Studenti vydávají i vlastní školní časopis, snem některých z nich je stát se sportovním žurnalistou. Cílem školy je propojení náročnosti středoškolského studia se sportovními aktivitami i využitím volného času studentů s důrazem na disciplínu a chování.

Bližší informace:

Pedagogické lyceum se sportovním zaměřením{comment}

Komentáře