Portál www.trenink.com publikoval v předcházejících měsících článek na aktuální téma, který řešil problematiku Rozvoje rychlostních schopností hráčů fotbalu.
 
Druhý článek seriálu s názvem Reaguj a vyraž, jeho autorem je trenér Jiří Formánek, navazuje na problematiku rozvoje rychlostních schopností fotbalistů a měl by být inspirací pro obměnu cvičení při rozvoji rychlosti, reakce a koordinace, tak jako tomu bylo v případě první části.
 
Cvičení je nutné zařadit na začátek hlavní části tréninku, kterému musí předcházet důkladné rozvičení. Cvičení je určeno pro všechny věkové kategorie od přípravek po dospělé. 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem rychlostně-kondičního cvičení je je rozvoj rychlostně-koordinačních schopností hráčů, který je spojen se schopností hráčů rychle a pohotvě reagovat na podněty. V případě tohoto cvičení reakcí na barevné mety a pohyb protihráče. 
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- obdélník má rozměry 5x15 minut
- v ose delší strany herního prostoru jsou rozestavěny čtyři mety
- každá meta má jinou barvu (červená, zelená, bílá, modrá)
- cvičení je určeno hráče do pole
- hráči do pole jsou rozdělení na dvě skupiny
- vlastního cvičení se účastní vždy dvojice, po jednom hráči z každého týmu
- hráči stoji vedle sebe, uprostřed jedné delších stran prostoru cvičení
- cvičení probíhá bez míče
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení zahajuje trenér
- trenér vykřikne barvu jednoho ze čtyř kuželů
- hráči reagují na stanovenou barvu
- hráč na jehož straně se kužel nachází obíhá kužel vrchním obloukem
- hráč který má kužel dále ho obíhá spodním obloukem
- tak aby měli před sebou delší úsek sprintu ke kratší straně herního prostoru
- v průběhu cvičení jetřeba dodržet správný interval zatížení a odpočinku
 
Varianty:
 
- hráči startují zády k sobě
- hráči si mohou před startem cvičení přihrávat míč (rukou, nohou)
- hráči startují z různých poloh (sed, leh, klik, ...)
 
Pomůcky:
 
- 4x mety na vyznačení herního prostoru
- 4x barevně odlišené mety
- rozlišovací trika (2 barvy)
 
TIP REDAKCE