Šíření koronaviru COVID-19 a v návaznosti přijatá bezpečnostní a zdravotní rizika fakticky znemožnila, aby fotbalový trénink probíhal formou týmového tréninku a proto je třeba pracovat individuálně, formou individuálních cvičení a tréninků pro jednotlivé hráče nebo velmi malé skupiny hráčů. Cvičení je samozřejmě využitelné v tréninkovém procesu pro celý tým nebo jako součást přechodného období jako příprava na letní nebo zimní část přípravy.
 
Herně-kondiční cvičení Kondice s míčem pro jednoho hráče navozuje zápasovou realitu, kdy hráč střídá okamžiky práce s míčem a bez něj, včetně střídavého zatížení a  zatížení různé intenzity. Cvičení, které má 6 variant,  je určeno pro všechny mládežnické věkové kategorie, nejčastěji bude používáno u mladších a starších žáků. Zpestřením může být pro  dorostence a dospělé.


Tipy na individuální trénink s míčem:

  

 

Cíl individuálního cvičení:
 
Cílem individuálního cvičení a jeho variant je rozvoj kondice (rychlost, rychlostní vytrvalost, obratnost, síla) hráče pomocí vedení, ovládání a techniky práce s míčem, ale i maximálního a submaximálního běhu bez míče. V obou případech na krátkých úsecích s častými změnami směru. Hráč musí střídavě přijmout a zašlápnout míč, obhodit metu nebo zakončit akci střelbou do malé přenosné branky.

 


Organizace individuálního cvičení:
 
- herním prostorem je kosočtverec
- délka strany kosočtverce je 6 metrů
- rohy kosočtverce jsou vyznačeny pomocí kuželů
- cvičení je určeno pro jednoho hráče
- hráč s míčem stojí u dolního vrcholu kosočtverce
- hráč má u nohy míč

 

 

Popis individuálního cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč s míčem
- dynamicky vyráží s míčem k vrcholu po levé straně od startovací mety
- hráč míč vede okolo mety a vede ho k vrcholu proti startovací mety
- u této mety hráč míč zašlápne a pokračuje k pravému vrcholu
- který hráč obíhá a pokračuje ke startovací metě
- startovací metu hráč obíhá a vrací se k pravé metě
- opět ji obíhá a intenzivním během pokračuje k horní metě
- zde hráč přijme míč a vede ho k levé metě
- levou metu hráč obchází s míčem u nohy 
- pokračuje ke startovací metě
- kde míč zašlápne a cvičení zde končí
- cvičení je možné několikrát opakovat  

 

 
Varianty:
 
- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit) 
- hráč cvičení provádí "slabší" nohou
- hráč cvičení provádí v protisměru
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 
 

Pomůcky:
 
- 1x míč
- 4x mety (kloboučky, kužely)
- 2x přenosná branka (varianta)
- případně rozlišovací trika 

 

Chceš vidět i poslední dvě varianty? Podívej se na YouTube a přihlaš odběr!

 

TIP REDAKCE