Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

ImageAKTUALIZOVÁNO Trenér a editor těchto stránek Jiří Formánek na trenérském fotbalovém portálu trenink.com publikoval průpravné hry 6+2 nahrávači proti 4+4 nahrávači a také Dvouproudá křižovatka 4+4:4+4 s nahrávači zaměřené na schopnost hráčů držet míč pod svou kontrolou s nahrávači po obvodu hrací plochy.

Dnešní článek 6:6 a 3 tvůrci hry popisuje průpravnou hru, kde početní podmínky nejsou vyrovnané, hráči s míčem jsou stejně jako v utkání ve výhodě, cílem je naučit hráče držet míč s omezeným počtem doteků, využívat ke změně rytmu hry tvořivé a kreativní hráče. Cvičení je také zaměřeno na orientaci v přehuštěném prostoru, přenesení těžiště hry a schopnost kombinovat pomocí krátkých přihrávek.
 

Hru zařazujeme především do hlavní nebo případně závěrečné části tréninkové jednotky, hra je určena mládežnickým věkovým kategoriím od mladších žáků. Velice vhodná je tato hra pro intervalové zatížení, stejně jako například Hra 3+2:3+2 s nahrávači.


Cíl průpravné hry:

Cílem této průpravné hry je naučit hráče držet míč s omezeným počtem doteků, v početně výhodné situaci a využít k tomuto držení kreativní a tvořivé, obvykle středové, hráče kteří mají za úkol měnit těžiště a rytmus hry. Důraz by měl být také kladen na orientaci v přehuštěném prostoru a schopnost komunikovat a předvídat vývoj kombinace.

 

formanek_6_6_3_neutralni_narazeci_1_v2011

Popis průpravné hry:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- herní čtverec má rozměry 35x35 metrů
- hra je určena pro 15 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení:
(a) na dva stejně početné týmy 6:6
(b) 3 neutrální "tvůrce hry"
- všichni hráči se pohybují pouze uvnitř hrací plochy
- hráči obou týmů mají počet doteků omezený na dva (2)
- tvůrci hry (N) počet doteků nemají omezený
- tvůrci hry (N) si nemohou přihrávat mezi sebou
- cílem týmu s míčem je: (a) udržet míč co nejdéle pod svou kontrolou
(b) měnit rytmus a tempo hry (dlouhé, krátké přihrávky)
(c) měnit těžiště hry, tak aby to bylo výhodné pro tým
(d) využít k držení míče hry tvůrce hry
(e) a tím pádem i početní převahu
- druhý bránící (napadající) tým se snaží získat napadáním míč
- při zisku míče se ho snaží pomocí tvůrců (N) udržet míč pod svou kontrolou
- akce končí:
(a) po vypršení časového limitu
(b) když míč opustí hrací plochu nebo hráč fauluje
(c) po předem stanoveném počtu přihrávek týmu držícího míč
(d) míče se musí při jeho držení dotknout všichni hráči týmu i nahrávači

Varianty:

- herní prostor může být upraven:
(a) zvětší se (kondiční zaměření)
(b) zmenší se (hráči s míčem se dostávají pod tlak)
(c) upraví se tvar (obdélník)
- týmy se v zahájení jednotlivé akce střídají
- hráči uvnitř hrací plochy mají omezený počet doteků na (3,4)
- tvůrci hry (N) si mohou přihrát, pouze však 1. dotykem
- povoleny jsou pouze přihrávky do úrovně kolen

Pomůcky:

- 4x mety (kloboučky, kužely)
- 8x míč
- 15x rozlišovací trika (3 barvy 6:6:3)
 
TIP REDAKCE