První díl seriálu pojmenovaného Slalom 100x jinak se. zaměřuje na techniku práce s míčem, jeho ovládání, obratnost a koordinaci, ale také nenáročné soubojové situace. V cvičení vhodném pro dvojici hráčů se autor příspěvku zaměřil na zlepšení schopnosti ovládání míče při jeho vedení slalomovou drahou, včetně závěrečného zakončení do malé branky.

"Schopnost hráčů ovládat míč v předem daných podmínkách postaveného slalomu je důležitým předpokladem ke zvládání technicky náročnějších situací do kterých vstupují spoluhráči a soupeři," říká trenér Jiří Formánek.

Pokud cvičení použijete pro celý tým, je možné zařadit do úvodní nebo průpravné části běžného tréninku.

Cvičení je určeno pro 2-16 hráčů, věkové kategorie přípravek a mladších žáků.  Probíhá soutěživou formou v podobě soubojů jeden na jednoho. Vedle perfektního ovládání míče, rychlosti provedení se zaměřujeme i na efektivitu v zakončení a vyražení po posledním odehrání míče.

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube

 

Tipy na cvičení se zaměřením na ovládání míče:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravného cvičení je zlepšit u hráčů technické provedení vedení a ovládání míče v předem stanovených podmínkách postaveného slalomu. S přibývajícím početem opakování po hráčích požadujeme vedle perfektního technického zvládnutí také rychlost a plynulost provedení. Po intezivním vedení míče,  které je organizováno soutěživou formou ve dvojici, je nejdůležitější schopnost přesně přihrát, respektive zakončit do malé přenosné branky.  

 


Organizace průpravného cvičení:

- prostorem cvičení je pomyslný obdélník o velikosti 15x20 metrů
- cvičení není potřeba provádět na fotbalovém hřišti, ale je možné využit například rovnou zahradu
- na začátku a na konci herního prostoru je postaven kužel
- vlevo a vpravo od těchto kuželů jsou postaveny dva slalomy
- každý slalom je postaven ze čtyř tyčí
- první a třetí tyč jsou vzdálenejěí od osy herního prosotu (10 metrů)
- druhá a čtvrtá tyčjou blíže od osy herního prostoru (5 metrů)
- rozestupy mezi jednotlivými tyčemi jsou 2-3 metry
- jedotlivé cvičení je určeno pro dvojci hráčů
- oba dva hráči mají míč 

 


Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajují oba dva hráči současně
- první vzdálenější tyč obíhají z vnější strany
- druhou tyč obíhají z vnitřní strany
- třetí vzdálenější tyč obíhají z vnější strany
- čtvrtou stranu obíhají tak, že ji míjí z vnitřní strany
- následně hráči obíhají kužel, který je postaven proti startovnímu
- poté se vrací s míčem u nohy ke startovnímu kuželu  
- cvičení se opakuje

 

 

Varianty:

- je možné zvětšit/zmenšit velikost herního prostoru
- upravit rozestupy tyčí
- hráči cvičení provádějí "slabší" nohou
- hráči mají stanoven způsob provedení míče  


Pomůcky:

- 2x míč
- 8x zapicovací tyč (kloboučky, velké kužely)
- 2x mety (kloboučky, kužely)
- případně dvě rozlišovací trika

 

TIP  REDAKCE