INDIVIDUÁLNÍ TRÉNINK  "Schopnost hráčů ovládat míč v předem daných podmínkách postaveného slalomu je důležitým předpokladem ke zvládání technicky náročnějších situací do kterých vstupují spoluhráči a soupeři," říká trenér Jiří Formánek
 
Autorem individuálního průpravného cvičení vhodného pro trénink dvojice hráčů je trenér Jiří Formánek, který pátý díl seriálu pojmenoval Slalom 100x jinak. V pátečním cvičení, které navazuje na předchozí díly (první, druhý, třetí, čtvrtá), se trenér zaměřil na zlepšení schopnosti ovládání míče při jeho vedení slalomovou drahou.
 
Pokud cvičení použijete pro celý tým, je možné zařadit do úvodní nebo průpravné části standarního tréninku.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je zlepšit u hráčů technické provedení vedení a ovládání míče v předem stanovených podmínkách postaveného slalomu. S přibývajícím početem opakování po hráčích požadujeme vedle perfektního technického zvládnutí také rychlost a plynulost provedení, v tomto případě s důrazem na časté změny směru.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- prostorem cvičení je pomyslný obdélník o velikosti 15x20 metrů
- cvičení není potřeba provádět na fotbalovém hřišti, ale je možné využit například rovnou zahradu
- na začátku a na konci herního prostoru je postaven kužel
- vlevo a vpravo od těchto kuželů jsou postaveny dva slalomy
- každý slalom je postaven ze čtyř tyčí
- první a třetí tyč jsou vzdálenejěí od osy herního prosotu (10 metrů)
- druhá a čtvrtá tyčjou blíže od osy herního prostoru (5 metrů)
- rozestupy mezi jednotlivými tyčei jsou 2-3 metry 
- cvičení je určeno pro dvojici hráčů
- oba dva hráči mají míč
 
Popis herního cvičení:
 
- cvičení zahajují oba dva hráči současně
- první obíhají první tyč ve svém slalomu z vnější strany
- běží k druhé tyči, kterou také obíhají tak, aby se mohli vrátit k první
- poté se vrací k první tyči kterou z vnitřní strany obíhají
- pokračují ke třetí tyči, kteoru z vnější strany obíhají
- běží ke čtvrté tyči, kterou také obíhají tak, aby se mohli vrátit ke třetí
- poté se vrací k třetí tyči kterou z vnitřní strany obíhají
- následně hráči obíhají kužel, který je postaven proti startovnímu
- poté se vrací s míčem u nohy ke startovnímu kuželu  
- cvičení se opakuje
 
Varianty:
 
- je možné zvětšit/zmenšit velikost herního prostoru
- upravit rozestupy tyčí 
- hráči cvičení provádějí "slabší" nohou
- hráči mají stanoven způsob provedení míče  
 
Pomůcky:
 
- 2x míč
- 8x zapicovací tyč (kloboučky, velké kužely)
- 2x mety (kloboučky, kužely)
- případně dvě rozlišovací trika
 
TIP REDAKCE