Image Server trenink.com přináší první z řady jednoduchých cvičení určených především pro kategorie přípravek a žáků, které na svých stránkách uveřejňuje server www.and-again.com a jejichž autory jsou trenéři z celého světa.

Prvním průpravným cvičením je Passing triangle (Přihrávací trojúhelník). Účelem tohoto cvičení je rozvíjet schopnost přihrávání, ovládání a techniky s míčem a neméně důležitým faktorem, pokud se tomu přizpůsobí intervaly zatížení a odpočinku, je i rozvoj kondice.

Cíl průpravného cvičení:

Podpořit hráče ve snaze hrát míč prvním dotykem se správným natočením (otevřením) těla

Popis průpravného cvičení:

- hráč prvním dotykem přihrává (ve směru nebo protisměru hodinových ručiček) a následuje přihrávku k dalšímu kuželu
- přijímající hráč zaujme správné postavení těla prvním dotykem přihrává k následujícímu kuželu
- přihrávky v trojúhelníku s přeběhnutím hráči stále opakují
- minimální počet hráčů pro toto cvičení jsou čtyři, rozestavení jsou podle obrázku, to znamená 2 na startu