Image Stále více klubů a nejen těch velkých pochopilo, že o své svěřence, hlavně v tom nejmenším věku, je třeba bojovat. Téměř všude již fotbal není jediným sportem, tak jak tomu mnohdy bývalo, lákadel v době dalších sportů ale i ostatních aktivit je celá řada. Mnoho klubů se tak rozhodlo nabídnout malým sportovcům, možná budoucím fotbalistům, možnost stát se členem klubu a zapojit se do tréninku již v předškolním věku, v době kdy tito malí adepti fotbalu nemohou být ještě registrovaní.

Vznikají tak fotbalové předpřípravky a školky a na tento trend velice rychle zareagovalo nakladatelství Grada Publishing, které vydalo publikaci s názvem Fotbalová školička autorů a trenérů fotbalové školičky ze Svitav Václava Brůny a Vlasty Bursové. Především praktické zkušeností trenérů o teorii doplnili Jaromír Votík a Jiří Zalabák.

Tato kniha je určena začínajícím trenérům, kteří se rozhodli vzít si na svá bedra ten nelehký úkol, osvětlit začínajícím hráčům kouzlo fotbalu a jeho základní zákonitosti a dovednosti. Trenéři se mají možnost seznámit s tak specifickou skupinou, jakou jsou předškolní děti.

 

Důvody proč se trenéři po hlavě vrhají do tohoto "povolání" je celá řada. Každý by si však měl uvědomit, že cesta vzhůru je velmi složitá a mnohdy plná nezdarů a často i proher. Případný úspěch však všichni vnímáme jinak, někdo má mety nejvyšší, někteří se spokojí s předáním základních fotbalových dovedností a fotbalového umu mladým začínajícím adeptům fotbalu.

Fotbalová školička Tato publikace je pro svou specifičnost danou věkem opravdu nejmenších (předškolních) fotbalistů určena především trenérům bez licenční kvalifikace, kteří se rozhodli chopit se trenérského žezla a nemají velké trenérské zkušenosti. Kniha nabízí jeden z možných receptů a sami autoři ho nevydávají za jediný správný, pouze podpořený mnohaletými zkušenostmi. Kniha trenéry navede čtenáře na správnou cestu, tak aby byly minimalizovány pomyslné úkroky stranou a prakticky vyloučeny kroky zpět v cestě výchovy budoucích fotbalových hvězd.

 

Rozdělení knihy (obsah)

Celá kniha na svých více jak sto stranách nabízí rozdělení na osm kapitol.

První dvě dávají trenérům základní rady do začátku, jak postupovat při vedení týmu, čeho se vyvarovat, jak přistupovat k organizaci a další užitečné informace. Každou otázkou, kterou si trenéři zabývající se věkovou kategorií předškolních dětí logicky položí je: Zda připravit a organizovat nábor? Odpověď naleznete v druhé kapitole.

Třetí kapitola se věnuje Věkovým zvláštnostem dětí předškolního věku. V krátkosti jsou čtenáři seznámeni s tělesným vývojem dětí, který je v tomto věku rovnoměrný a zdůrazněn je fakt, že pohyb je pro děti v tomto věku velice důležitý. Čtenáři získají přehled o psychos-ociálním vývoji dítěte, o jeho rozumu a vnímání, citech, vůli a sociálním vývoji. Hra by měla být nejběžnějším způsobem začlenění dítěte do společnosti. Z pohybových schopností by měl být důraz kladen na koordinační a rychlostní schopnosti.

Ve čtvrté kapitole jsou popsány Didaktické formy. Rozdělení organizačních forem, sociálně-interakčních forem a metodicko-organizačních forem mohou pozorní čtenáři najít i na tomto portálu. Autoři se se čtenáři podělí o zkušenosti v případě způsobu komunikace s dětmi a nabízejí osm základních zásad.

Následující kapitola otvírající druhou polovinu knihy se věnuje Přípravě, organizaci a skladbě tréninkové jednotky. V několika bodech jsou navrženy kroky pro přípravu tréninku. Popsána je skladba tréninkové jednotky, která má tři části a mírně se liší od běžné tréninkové jednotky, kterou známe od starších kategorií a to nejen svou délkou.

Za velice povedenou považuji kapitolu kouzelné slovo - míč, kde je velice dobře a srozumitelně popsána nejoblíbenější tréninková pomůcka malých fotbalistů. Kapitola je doplněna o fotografie, kreslené obrázky a popis základních cvičení s míčem jednotlivců i skupin.

Fotbalová školička Nejrozsáhlejší předposlední kapitola je celá zasvěcena Průběhu a obsahu tréninkové jednotky. Vychází se zde se základního rozdělení na úvodní část, hlavní a závěrečnou část tréninkové jednotky. V úvodní části je popsáno rozcvičení a příklady pohybových her. Do druhé hlavní části autoři zařadili celou řadu příkladů pohybových a průpravných her, trénink základních fotbalových dovedností, příklady koordinačních a rychlostně-koordinačních cvičení. Druhá část je zakončena popisem a příkladem manipulace s míčem rukama, která je u této kategorie velice častá. Třetí závěrečná část jednotky obsahuje ještě další cvičení a hry, dále pak zásobník zklidňujících cviků.

Závěrečná kapitola je zajímavým nápadem, kde autoři začínající trenéry seznamují s potřebným materiálním vybavením pro fotbalové školičky.

Závěr

Už samotný vznik této knihy mě velice mile překvapil a považuji to husarský kousek autorů, ale pracovníků nakladatelství Grada Publishing. Podobná kniha na trhu samozřejmě chyběla a je dobře, že obvykle rodiče, kteří se vrhají do trenérství svých ale i cizích ratolestí mají možnost být alespoň v začátcích vedeni touto knihou a vyhnout se tak zbytečným přehmatům.

Sympatické je, že kniha vyšla z pera autorů, kteří mají především praktické zkušenosti a velice vhodně je doplněna o minimum z minima teorie, což je ale u podobného typu kniha pouze ku prospěchu.

Jedinou vadou kráse vidím v grafickém zpracování knihy, kde se autoři rozhodli pro obrázky od dvou různých autorů nebo minimálně dvou způsobů kresby, což mě trklo hned při prvním prolistování knihy. Obsahově to knihu nepoškozuje, ale nerozumím záměru.

Knihu k recenzi pro portál trenink.com za nakladatelství Grada Publising laskavě poskytla RNDr. Ivana Kočí

 

 TIP REDAKCE 
Rozhovor: Fotbalová příprava malých fotbalistů – fotbalové školičky