Image Problematika sportovní výživy se v několika posledních letech dostala do popředí zájmu fotbalových trenérů společně s celou řadou dalších vědních disciplín, jež souvisí s komplexním pojímáním trenérské práce, která si stále více přisvojuje i prvky manažérského vedení kolektivu, v případě většiny našich čtenářů - fotbalového týmu.

Publikace Sportovní výživa, kterou vydalo nakladatelství Kopp v edici Průvodce sportem a jejíž autorem je Dr. Peter Konopka, sportovní lékař pohybující se v cyklistickém prostředí na mezinárodní úrovni, přibližuje trenérům, profesionálním a výkonnostním hráčům na straně jedné a rekreačním sportovcům a obyčejným smrtelníkům na straně druhé, problematiku sportovní výživy velmi srozumitelně a v této spojitosti se dá s nadsázkou říci stravitelně.

Autor v předmluvě této knihy píše: "Účelem této knihy je zpřehlednit stávající doporučení týkající se výživy a současně uspořádat všechny moderní vědecké poznatky o potravinách a správné výživě do jednoho celku tak, aby bylo možno je co nejjednodušeji převzít do běžného života."

První dojem Když vezmete tuto knihu poprvé do ruky, tak vás určitě zaujme. Stane se tak již v průběhu prvního prolistování. Ač je vazba knihy brožovaná, tak desky nepůsobí laceně. Jen nesmíte být ortodoxně zaslepení fotbalem, protože v tom v případě by vás půvabná vyznavačka cyklistika na obalu publikace mohla odradit. Ale to by byla chyba!

Než se poprvé začtete, tak vás mile převapí barevnost knihy, publikace je napěchována příjemnou a osvěžující grafikou, která knihu člení a zlepšuje vaši orientaci v jednotlivých kapitolách. Od diagramů a grafů přes tabulky, kresby a zvýrazněné seznamy až po fotografie, vše je na svém místě a je to toho mnohem více než jste zvyklí. A nám fotbalovým trenérům vůbec nemusí vadit, že na každé druhé fotografii je cyklista.

Komu je kniha určena?

Obvykle je nejjednodušší říci všem, mnohdy tomu tak není. Ale v případě této knihy tomu opravdu tak je. Avšak s malým rozdílem. Autor si je vědom rozdílů mezi vrcholových (profesionálním) a výkonnostním sportem na straně jedné a na straně druhé sportem rekreačním (ryze amatérským) a nebo také zdravotním cvičením. Na tyto rozdíly upozorňuje a dává je do souvislostí, vše takovým způsobem, aby to bylo čtenáři srozumitelné.

sportovní výživa Čtenáři, kteří dbají především na zdravotní hledisko, se v průběhu jednotlivých kapitol dozví jak správně snižovat množství podkožního tuku a zároveň si zachovat dostatek energie pro cvičení. Profesionálové mimo jiné získají informace jak nejefektivněji zásobit organismus energií pro trénink i utkání (závod), co jíst a pít před soutěží i během ní, jak a co konzumovat pro zvýšení vytrvalosti a mnoho dalších rad.

Rozdělení knihy a její obsah

Kniha má 128 stran, které jsou děleny do řady nečíslovaných kapitol a podkapitol. V jedné z úvodních kapitol Význam výživy autor upozorňuje na fakt, že člověk prošel dlouhým vývojem evoluce a lze ho s jistou nadsázkou nazvat produktem přírody. Produktem, který však je vždy individuem na který lze aplikovat obecné zásady, které je však nutno individuálně upravovat s přihlédnutím ke způsobu života člověka, jeho životnímu stylu a stravovacím návykům.

V kapitolách Základní stavební kameny výživy a Bilance výživy je podrobně popsán význam správné výživy pro rekreační sport a cvičení s důrazem na zdravotní hledisko. Je vysvětlen pojem energetická bilance s důrazem na nutnost její vyrovnanosti a přehled energetické náročnosti vybraných potravin.

Obsáhlou kapitolou Potraviny a látkové přeměny během zatížení je popsán všeobecný význam sacharidů, tuků, bílkovin. Každé z těchto hlavních výživových látek potřebných pro získávání energie je věnována samostatná kapitola, která do přiměřené podrobnosti srozumitelně osvětluje funkci, výhody i záludnosti u jednotlivých látek.

Neméně důležité jsou i mikrolátky - vitamíny, minerální látky a stopové prvky, kterých není třeba pro získávání energie, ani vlastně také žádnou nepřináší, jsou nutné pouze v minimálním množství, ale jsou nepostradatelné pro získávání energie odbouráváním hlavních výživových látek.

Jendou z podkapitol je i ta s názvem Bilance tekutin ve které je zdůrazněna všobecná potřeba doplňování tekutin v průběhu sportovního výkonu. Až tak známou skutečností však není fakt, že množství potu je závislé na trénovanosti, čím více je hráč trénovaný, tím více se potí, což způsobuje i ztrátu minerálních látek a je zde uveden postup jak tekutiny (například i obohacené o minerální látky) doplňovat.

sportovní výživa Fotbalové trenéry by měla zaujmout kapitola Volné radikály a oxidativní stres, protože informace o volných radikálech nejsou všeobecně rozšířené, především pak jejich prospěšné a neprospěšné působení, jejich působení při oxidativním stresu a nakonec také informace o ochraném systému proti volným radikálům.

Krátkou - čtyřstránkovou, přesto velmi důležitou je kapitola Imunitní systém, sport a výživa popisující jeden z nejkomplikovanějších a velice inteligentních systémů lidského těla, který chrání lidské tělo zvenku i zevnitř. Kdo z čtenářů před přečtením této knihy věděl, že součástí imunitního systému je brzlík, slezina nebo Aurbachova chlopeň?

V závěru knihy přijdou na řadu kapitoly Anti-aging, sport a výživa, dále pak Tři kroky k dosažení individuálního maximálního výkonu, kde autor vede čtenáře krok za krokem a která je určena především laické veřejnosti. Naopak pro aktivní sportovce je určena jedna z posledních kapitol Tipy pro výkonnostně zaměřené sportovce.

Úplně poslední kapitolou je ta o Potravinových doplňcích, kde je několikrát zdůrazněno, že potravinové doplňky jsou skutečně pouze doplňkem stravy a neobsahují vše co tělo sportovce potřebuje. Řeč bude o karnitinu, kreatinu nebo koenzymu Q10, ale třeba také i o včelích produktech nebo žen-šenu.

Myšlenka, která celou knihu provází je následující: Každý člověk si může dělat co se mu zachce (myšleno ve výživě), ale musí být potom připraven nést za to následky.

Závěr:

Co říci závěrem? Velice jednoduše a srozumitelně lze konstatovat, že kniha je velmi zdařilá a její čtení doporučuji všem zájemcům o sportování a zdravý životní styl.

Je třeba se odprostit od skutečnosti, že jak na přebalu knihy, tak na jejích stránkách se budete setkávat s fotografiemi cyklistů všech věkových kategorií. Síla knihy je v jejím obsahu, který je obecně platný a jak již bylo zmíněno v úvodu recenze, tak fotbal není z pohledu trenéra separovanou disciplínou, ale průnikem různých vědních odvětví.

Problematika sportovní výživy je popsána srozumitelně a v kontextu s touto knihu přímo stravitelně.

Knihu k recenzi pro portál trenink.com za nakladatelství Kopp laskavě poskytl Ing. Pavel Kopp

{comment}