V předchozích měsících na stránkách fotbalových trenérů www.trenink.com vyšlo několik cvičení, které je možné zařadit jako rozcvičení s míčem. Za připomenutí stojí Orientace v prostoru 4:2 se 3 míči nebo například Narážečka na třetího ve čtveřici.
 
Cvičení Nekonečné přihrávky na diagonále je nenáročné svou organizací, ale současně hráči provádí několik nejčastějších herních hráčských činností jako je přihrávání, naražení míče a pohyb hráčů bez míče. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je zapracovat a připravit hráče na další zatížení v tréninkové jednotce pomocí několika základních herních hráčských činností jako je především přihrávání a pohyb bez míče na malém prostoru, v předem nadefinovaném sledu činností. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec o velikosti 20x20 metrů
- na jedné z uhlopříček jsou postaveny dva kužely
- kužely jsou postaveny 2-3 metry od rohu
- cvičení je určeno pro 4-6 hráčů do pole
- hráči jsou jsou rozdělení na dvě poloviny
- stojí na koncích druhé uhlopříčce, kde nejsou kužely
- jeden z hráčů má míč 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč s míčem
- dává dlouhou diagonální přihrávku na hráčeze druhé skupiny
- okamžitě po odehrání míče se hráč rozbíhá do prostoru levého kuželu
- hráč z druhého zástupu míč naráží do prostoru kuželu, kam nabíhá rozehrávající hráč
- rozehrávající hráč prvním dotykem míč vrací na hráče, který mu přihrával
- po odehrání míče přebíhá do druhého zástupu
- cvičení se opakuje z druhé strany
 
Varianty:
 
- hráči přihrávají "slabší" nohou
- po odehrání míče po diagonále hráči provádí obratnostní cvik
- lze upravit velikost herního prostoru
 
Pomůcky:
 
- 4x mety (kloboučky)
- 2x kužely (případně zapichovací tyče)
- 1x míč
 
TIP REDAKCE