3D ANIMACE  Třetí část seriálu s názvem Střelba od brankové čáry je zaměřena na krátké a rychle vedení míče, na které navazuje jednoduchá kombinace a dvojici naražení míče na krátkou vzdálenost. Zakončení akce následuje po oběhnutí vzdálenějšího narážeče a naražení o bližšího spoluhráče.
 
V rámci tohoto seriálu již vyšel první a druhý díl, podobně jednoduchá kombinace
předcházela i zakončení v cvičení Turecká střelba po kombinaci na jeden dotek.
 
Cvičení je možné ho zařadit pokud se rozhodnete pro skupinový trénink. Minimální počet hráčů pro cvičení jsou čtyři hráči do pole a brankář. Cvičení je tedy určeno i pro malý počet hráčů
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je nácvik střelby středem z prostoru pokutového území, po předchozím vedení míče a jednodotekové kombinaci na malém prostoru. Zakončující hráč si finálně naráží s bližším nahrávačem, finálním naražení předchází vedení míče do oblouku.  
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je třetina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- cvičení je určeno:
(a) minimálně pro čtyři hráče do pole
(b) v případě, že cvičení probíhá paralelně tak je určeno minimálně pro osm hráčů
(c) jednoho až dva brankáře
- rozehrávající hráči (A) a (D) stojí na brankové čáře v rohu pokutového území
- hráči mají k dispozici dostatek míčů
- první z naražečů (B) stojí uprostřed pokutového území v ose bližší tyče
- druhý z naražečů (C) stojí na úrovni kruhu také v ose bližší tyče
- brankáři chytají v brance
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje rozehrávající hráč (A)
- přihrává na bližšího nahrávače (B)
- okamžitěpo odehrání míče vyráží vpřed
- nahrávač (B) prvním dotykem vrací zpět na rozehrávajícího hráče (A)
- poté rozehrávající hráč (A) dává přihrávkou na narážeče (C)
- nahrávač (C) prvním dotykem vrací zpět na rozehrávajícího hráče (A)
- který byl opět v pohybu vpřed
- poté rozehrávající hráč (A) přijme míč
- poté vede míč a vnější stranou obíhá narážeče (C)
- rozehrávající hráč (A) přihrává na narážeče (B)
- narážeč (B) dává finální přihrávku na rozehrávajícího  
- hráč (A) akci zakončuje střelbou
- cvičení opakuje další zakončující hráč
- po stanoveném počtu akcí/časovém limitu se mění role hráčů 
 
Varianty:
 
- rozehrávající hráč (A) před první přihrávkou krátce vede míč
- cvičení může probíhat střídavě i z druhé strany
- hráč musí akcii zakončovat uvnitř/mimo pokutové území
- hráči soutěží o větší počet asistencí/vstřelených branek
- role hráčů se nemění
 
Pomůcky:
 
- 1x branka
- 8x míč
- 6x mety (kloboučky)
- rozlišovací trika (2 barvy)