Rychlostní trénink

Image Trenér Daniela Šulák řekl: "Pro dnešní den jsem si připravil dvě varianty cvičení, která vedou k rozvoji reakční rychlosti. Tato cvičení jsou prováděná zábavnou formou a zkušenosti jsou takové, že trénink vždy oživí." Autor tak rozšiřuje paletu svých publikovaných cvičení jako například TJ s kombinací ve čtverci a obratnost nebo Přímočarost a spolupráce při vedení míče.

Název dnešního cvičení je Zrcadlo - rozvoj reakční rychlosti, jedná se o dvě varianty jednoho cvičení, zaměřeného na rozvoj reakční rychlosti, orientaci hráčů v přehuštěném prostoru a schopnost využít rychlou reakci pro svůj prospěch.

Cvičení obvykle zařazujeme do průpravné nebo na začátek hlavní části tréninkové jednotky, vhodné jak pro mládežnické týmy, tak pro dospělé.

Image Na stránkách portálu fotbalových trenérů trenink.com publikoval autor Jiří Formánek již několik článků zaměřených na nácvik rychlosti, jako například šestidílný [1] [2] [3] [4] [5] [6] seriál Rychlost startu a reakce ve čtverci nebo třeba také Rychlostní souboj na dvě branky [1] [2] [3].

Dnešní článek navazuje na první díl seriálu, název zůstal stejný, avšak s přídomkem s míčem: Rychlostní hodinový ciferník s míčem. Kondiční cvičení na startovní rychlost ve kterém jsou kladeny nároky na hráče především v oblasti okamžité reakce, rychlosti okamžitého rozhodnutí a schopnosti se orientovat, vést a ovládat míč na přehuštěném prostoru.

Cvičení je vhodné pro všechny mládežnické kategorie, přípravku počínaje a dorostenci konče, stejně jako pro dospělé. Zařazujeme na začátek hlavní části tréninkové jednotky, předcházet musí důkladná příprava organismu na zatížení. V závislosti na počtu hráčů je třeba dodržovat poměr intervalu zatížení a odpočinku.

Image Poslední předvánoční cvičení si pro čtenáře trenérského portálu trenink.com připravil náš dlouholetý autor a trenér plzeňské U18 Václav Mrázek, který dříve publikoval například cvičení Jednodotekovka v kruhu nebo čtenářsky velmi úspěšné Hra s rychlým přechodem do útoku. Dnešním cvičením završuje třídílný seriál a navazuje na dva [1] [2] úvodní díly s rychlostně-koordinačním zaměřením.

V posledním třetím díle seriálu Rychlé nohy - nácvik/soutěž se autor opět zaměřil na rozvoj pohybové rychlosti (startovní, akcelerační), dále pak na koordinaci pohybu hráčů spojené s rychlými změnami směru.

Cvičení je vhodné je pro všechny mládežnické věkové kategorie i pro dospělé hráče. Zařazujeme v úvodu hlavní části tréninkové jednotky, obvykle v první polovině týdenního tréninkového mikrocyklu.

Image Poslední listopadové cvičení i tohoto týdne připravil pro čtenáře trenérského portálu trenink.com dlouholetý autor a trenér Václav Mrázek, který dříve publikoval například cvičení Jednodotekovka v kruhu nebo čtenářsky velmi úspěšné Hra s rychlým přechodem do útoku. Dnes navazuje na první díl a pokračuje ddalším rychlostně-koordinačním cvičením.

Článek Rychlé nohy - nácvik/soutěž je druhou autorovou variantou třídílného seriálu, který autor zaměřil na rozvoj pohybové rychlosti (startovní, akcelerační), dále pak na koordinaci pohybu hráčů.

Cvičení je vhodné je pro všechny mládežnické věkové kategorie i pro dospělé hráče. Zařazujeme v úvodu hlavní části tréninkové jednotky, obvykle v první polovině týdenního tréninkového mikrocyklu.

Image Plzeňský asistent trenéra dorosteneckého týmu U19 Jiří Žilák, který naposledy na stránkách fotbalových trenérů trenink.com publikoval článek Uvolnění prostoru prvním dotykem navazuje dnešním cvičením na šestidílný seriál Jiřího Formánka s názvem Rychlost startu a reakce ve čtverci [1] [2] [3] [4] [5] [6].

Název dnešního článku je Soutěžní forma pohybového cvičení zaměřená na rozvoj rychlosti, cílem rozvoj rychlosti lokomoce hráčů, stejně jako rychlost reakce na vnější podněty a snahou je zlepšit schopnost rychle měnit směr. "Bránící hráč" musí rychle reagovat na pohyb protihráče.

Před prováděním cvičení je nutné hráče důkladně rozcvičit! Cvičení je určeno jak pro mládežnické týmy od věkové kategorie přípravek, tak pro dospělé. Obvykle zařazujeme na úvod hlavní části tréninkové jednotky.

Image Cvičení pro dnešní středu si připravil trenér Václav Mrázek, dlouholetý autor trenérského portálu trenink.com, který dříve publikoval například cvičení Jednodotekovka v kruhu nebo čtenářsky velmi úspěšné Hra s rychlým přechodem do útoku. Dnes si připravil rychlostně-koordinační cvičneí.

Název dnešního článku je Rychlé nohy - nácvik/soutěž (1.část), jedná se o první část třídílného seriálu, který autor zaměřil na rozvoj pohybové rychlosti (startovní, akcelerační), dále pak na koordinaci.

Cvičení je vhodné je pro všechny mládežnické věkové kategorie i pro dospělé hráče. Zařazujeme v úvodu hlavní části tréninkové jednotky, obvykle v první polovině týdenního tréninkového mikrocyklu.

Image V úvodní části z předminulého týdne navázal trenér a autor Jakub Havránek na svou čtyřdílnou baterii cvičení s názvem Rychlost a koordinace se střelbou [1] [2] [3] [4]. Dnes autor pokračuje druhým dílem.

Druhé pokračování seriálu kondičních cvičení zaměřených na rychlostně-koordinační schopnosti hráčů má znovu název Rychlé nohy s míčem. Vedle těchto schopností je cvičení zaměřeno na herní činnosti jednotlivce (HČJ) - především správné načasování přihrávek na hráče z opačného zástupu, přijmutí míče a rychlé vedení míče s jeho maximální možnou kontrolou.

Cvičení autor doporučuje mládežnickým trenérům všech výkonnostních skupin, cvičení obvykle zařazuje do průpravné nebo na začátek hlavní části tréninkové jednotky. Pro inspiraci ještě autor článku nabízí cvičení trenéra Vladana Pražáka Rychlostně koordinační parkur [1] [2].

Image Trenér Jakub Havránek v dnešním prvním dílu nového seriálu navazuje na svou čtyřdílnou baterii cvičení s názvem Rychlost a koordinace se střelbou [1] [2] [3] [4]. Dvojici článků s podobným obsahem na těchto strániách publikoval také trenér Vladan Pražák Rychlostně koordinační parkur [1] [2].

Dnes statující seriál kondičních cvičení zaměřených na rychlostně-koordinační schopnosti hráčů má název Rychlé nohy s míčem. Dále je také cvičení zaměřeno na herní činnosti jednotlivce (HČJ) - správné načasování přihrávek, přijmutí míče a rychlé vedení míče s jeho macimální možnou kontrolou.

Cvičení autor doporučuje mládežnickým trenérům všech výkonnostních skupin, cvičení obvykle zařazuje do průpravné nebo zazačátek hlavní části tréninkové jednotky.

Image Úterní odpoledne bude patřit třetí variantě článku autora Jiřího Formánka, který se na stránkách trenérského fotbalového portálu trenink.com bude již potřetí v tomto bloku článků věnovat cvičení herně-rychlostního charakteru s důrazem na řešení soubojové situace 1:1 na zmenšeném prostoru.

Cvičení s názvem Rychlostní souboj na jednu a dvě branky navazuje na čtveřici cvičení [1] [2] [3] [4] s názvem Rychlost startu a reakce ve čtverci a samozřejmě na [1] [2] variantu tohoto cvičení. Cílem je vedle tréninku startovní rychlosti herní, soutěživou formou soubojů jednoho hráče proti druhému zlepšit schopnost prosadit se v těchto soubojích, útočící hráč je výhodě držení míče a možností útočit na dvě branky.

Cvičení je možné aplikovat v tréninkovém procesu všech věkových kategorií, od těch nejmenších, začínajících až po dospělé. Obvykle zařazujeme na začátek hlavní části tréninkové jednotky.