Rychlostní trénink

Image Odpolední článek trenéra a editora Jiřího Formánka se na stránkách trenérského fotbalového portálu trenink.com bude věnovat tréninku herně-rychlostních schopností hráčů všech věkových kategorií s využitím míče a dvou malých branek.

Název úterního odpoledního cvičení je Rychlostní souboj na dvě branky, tímto článkem navazujeme na čtveřici cvičení [1] [2] [3] [4] s názvem Rychlost startu a reakce ve čtverci. Cílem je vedle tréninku startovní rychlosti herní, soutěživou formou soubojů jednoho hráče proti druhému zlepšit schopnost prosadit se v těchto soubojích.

Cvičení je možné aplikovat v tréninkovém procesu všech věkových kategorií, od těch nejmenších, začínajících až po dospělé. Obvykle zařazujeme na začátek hlavní části tréninkové jednotky.

ImagePoslední den pracovního týdne, který celý provází nesnesitelné teploty přesahující třicítku a které nejsou zrovna ideálním počasím pro náročnou letní přípravu začneme na stránkách web magazínu trenink.com rychlostním kondičním cvičením trenéra Kamila Turoně.

Rychlostní kondiční cvičení Rozvoj rychlosti reakce hráče při hře je zaměřeno na rozvoj schopnosti hráčů rychle reakce reagovat na podněty vyplívající ze hry.

Výhodou tohoto cvičení je,že ho můžeme využívat i v nízké účastí hráčů na tréninku, ale můžeme ho taky využít i v zimním období a nebo v tělocvičně. Ideálním prostorem pro zařazení je na úplný úvod hlavní části tréninkové jednotky.

ImageČtvrtek odpoledne na stránkách trenérského portálu trenink.com přináší závěrečný čtrnáctý díl velice úspěšného seriálu trenéra Josefa Vrážela, který je zaměřen na problematiku rychlostních schopností hráčů.

Poslední část, stejně jako předposlední třináctá, nese název Rychlostně - herní součinnostní chování hráčů v různě navozených podmínkách situačního charakteru. Důležité je rychlostně herní součinnost rozvíjet již od nejmenších věkových kategorií.

Čtrnáctý díl navazuje na sedm předchozích článků, které popisovaly praktickou aplikaci rychlostních cvičení [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]. Rozvíjí teoretické základy vysvětlené v předchozích dílech, které jsou zde demonstrovány na příkladech určených pro praxi.

Image Páteční dopoledne se dostáváme na stránkách trenérského portálu trenink.com k předposlednímu třináctému dílu velice úspěšného seriálu trenéra Josefa Vrážela, který je zaměřen na problematiku rychlostních schopností hráčů.

Dnešní část, která nese název Rychlostně - herní součinnostní chování hráčů v různě navozených podmínkách situačního charakteru. Důležité je rychlostně herní součinnost rozvíjet již od nejmenších věkových kategorií.

Třináctý díl navazuje na sedm předchozích článků, které popisovaly praktickou aplikaci rychlostních cvičení [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]. Rozvíjí teoretické základy vysvětlené v předchozích dílech, které jsou zde demonstrovány na příkladech určených pro praxi.

Image Dnešní průpravné cvičení "Návěst", publikované na stránkách web magazínu trenink.com je od trenéra a autora Josefa Vrážela, který dnešním článkem navazuje na své předchozí teoretické články věnované problematice rychlostního tréninku.

Článek představuje cvičení, které zábavnou formu nabízí možnost rozvoje rychlosti a navazuje na cvičení již zveřejněná v seriálu o rozvoji rychlostních schopností.

Cvičením je zdůrazněna složka reakce na zrakový podnět. V průběhu tréninkové jednotky ho lze kombinovat například s cvičeními představenými v článku: Rychlostní cvičení bez míče různého charakteru (8.část)

Image Dvanáctým dílem veleúspěšného seriálu věnovaného problematice rychlostních schopností hráčů přichází trenér Josefa Vrážela, autor trenérského portálu trenink.com. Dnešní část, která nese název Soubojová chování 1:1 v navozených herních situacích a má také podtitul s cílem stimulovat startovní i lokomoční rychlostní předpoklady v přímé konfrontaci se soupeřem, při rychlých změnách rychlostního programu.

Dvanáctý díl navazuje na šest předchozích článků, které popisovaly praktickou aplikaci rychlostních cvičení [6] [7] [8] [9] [10] [11]. Rozvíjí teoretické základy vysvětlené v předchozích dílech, které jsou zde demonstrovány na příkladech určených pro praxi.

ImageJiž s jedenáctým dílem seriálu věnovaného problematice rychlostních schopností hráčů přichází trenér Josefa Vrážela, autor trenérského portálu trenink.com. Dnešní část, která otvírá druhou desítku se jmenuje Spojování koordinačních schopností s herními dovednostmi.

Dopolední úterní jedenáctý díl je, stejně jako pět předchozích [6] [7] [8] [9] [10] zaměřen mnohem více prakticky a teoretické základy vysvětlené v předchozích dílech jsou zde demonstrovány na příkladech určených pro praxi.

Prvních pět dílů seriálu mělo následující obsah. První článek se zaměřil na psychické složky rychlosti - rychlost vnímání a rychlost anticipační, druhý článek pokračoval v popisu psychických složek, ale tentokrát předmětem zájmu byla rychlost rozhodování a rychlost reakce. Třetí část popisovala Základní rychlost (startovní, nástupovou), čtvrtá část pak sprintovou a rychlostní vytrvalost. Pátá část popisuje rychlost akční s míčem a rychlost jednání.

Image Trenér Josefa Vrážela a úspěšný autor trenérského portálu trenink.com se v tomto prozatím desetidílném seriálu věnuje problematice rychlostních schopností hráčů a dnešní část se jmenuje Kombinace rychlého běhu s vedením míče, přihrávkou či střelbou.

Dnešní úterní díl je, stejně jako čtyři předchozí [6] [7] [8] [9] zaměřen mnohem více prakticky a teoretické základy vysvětlené v předchozích dílech jsou zde demonstrovány na příkladech určených pro praxi.

Prvních pět dílů seriálu mělo následující obsah. První článek se zaměřil na psychické složky rychlosti - rychlost vnímání a rychlost anticipační, druhý článek pokračoval v popisu psychických složek, ale tentokrát předmětem zájmu byla rychlost rozhodování a rychlost reakce. Třetí část popisovala Základní rychlost (startovní, nástupovou), čtvrtá část pak sprintovou a rychlostní vytrvalost. Pátá část popisuje rychlost akční s míčem a rychlost jednání.

Image Trenér Josefa Vrážela a autor trenérského portálu trenink.com se v tomto prozatím devítidílném seriálu věnuje problematice rychlostních schopností hráčů a dnešní část se jmenuje Spojení rychlostních, koordinačních schopností s herními dovednostmi . Dnešní čtvrteční díl je, stejně jako tři předchozí [6] [7] [8] , zaměřen mnohem více prakticky a teoretické základy vysvětlené v předchozích dílech jsou zde demonstrovány na příkladech určených pro praxi.

Herní rychlost zahrnuje jak psychické, tak motorické procesy, které jsou jednotně řízeny. První článek se zaměřil na psychické složky rychlosti - rychlost vnímání a rychlost anticipační, druhý článek pokračoval v popisu psychických složek, ale tentokrát předmětem zájmu byla rychlost rozhodování a rychlost reakce. Třetí část popisovala Základní rychlost (startovní, nástupovou), čtvrtá část pak sprintovou a rychlostní vytrvalost. Pátá část popisuje rychlost akční s míčem a rychlost jednání, šestá část Rychlostní cvičení bez míče různého charakteru byla více prakticky zaměřená, stejně jako sedmá část. Poslední osmý díl prozatím do dnešního dne seriál uzavíral.