Rozvoji herní vytrvalosti a rychlostní vytrvalosti, které se obvykle nejčastěji věnujeme v průběhu přípravného období, jsme se věnovali v cvičeních Aerobní vytrvalost s narážečkami nebo Herní vytrvalost v obdélníku s míčem, které je určeno pro 8 hráčů a cílem je kombinovat kondiční složku běhu a vyražení bez míčem s herní složkou. 

Herně-kondiční cvičení s názvem Zátěžová střelba středem hřiště v sobě kombinuje rozvoj herní a kondiční složky, v režimu střídavého zatížení. Hráči provádí intenzivní vedení míče, případně běh bez míče s následným odpočinkem v podobě chůze a statického postavení. Po několika zatíženích se hráč dostává na zakončení.


Cvičení je určeno pro mládežnické týmy věkových kategorií starších žáků a dorostenců, do svého tréninku ho samozřejmě mohou zařadit dospělí.    

 

 

Chceš podpořit www.trenink.com? Odebírej kanál YouTube

 

Tipy na kondiční cvičení s zakončením:

 

 

Cíl kondičního cvičení:

Cílem herně-kondičního tréninkového cvičení je rozvoj rychlostně-vytrvalostních, silových a obratnostních schopností, které jsou rozvíjeny pomocí herních činností ať už jednotlivých hráčů nebo ve spolupráci se spoluhráči. Hráči během cvičení intenzivně pracují s míčem v podobě jeho vedení, přihrávek, naražení, obhození a ve finále zakončení střelbou na branku.

Po hráčích požadujeme intenzivní vedení míče, přesnost při přihrávkách i naražení a efektivitu v zakončení. Hráč během cvičení opakovaně střídají zatížení a odpočinek. 

 

   

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení je polovina hrací plochy
- herní prostor je zúžen na prostor prodlouženého pokutového území
- na brankové čáře je postavena branka
- před pokutovým územím je z kuželů postaven obdélník
- obdélník je postaven v ose hrací plochy
- rozměry obdélníku jsou 18x15 metrů
- boční strany obdélníku jsou v úrovni bočních stran malého vápna
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- na bočních stranách jsou po 5 metrech postaveny kužely
- obdélník je tak pomyslně rozdělen na třetiny
- na hraně pokutového území, v ose hrací plochy je postavena tréninková figurína  
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře
(b) 6 hráčů do pole
- brankář chytá v brance
- rozehrávající hráč s míčem stojí u pravého dolního kuželu
- další hráč stojí u druhého levého kuželu
- třetí hráč stojí u třetího pravého kuželu
- poslední hráč je u kuželu v levém horním rohu
- další dva hráči s míčem stojí u rozehrávajícího hráče
- rozehrávající hráči mají dostatek míčů

 

 

Popis kondičního cvičení:

- hráč s míčem přihrává na hráče u druhého levého kuželu
- rozehrávající hráč poté vyráží k levému dolnímu kuželu a jde na místo kam přihrál
- hráč u druhého levého kuželu míč prvním dotekem posouvá na třetího hráče 
- po přihrávce vyráží k druhému pravému kuželu a jde na místo hráče kterému přihrál
- třetí hráč u pravého třetího kuželu znovu na jeden dotek přihrává na posledního hráče
- obíhá třetí levý kužel a sprintuje na místo hráče, kterému přihrával
- čtvrtý hráč míč přijme a navádí ho k tréninkové figuríně
- tréninkovou figurínu obchází po levé ruce a akci zakončuje z prostoru vápna
- po zakončení vyráží mezi rozehrávající hráče
- další hráč akci zahajuje v okamžiku kdy předchozí zakončil 

 


Tipy na cvičení zaměřené na rozvoj rychlostní vytrvalosti s míčem:

 


Varianty:

- je možné upravit:
(a) hloubku postavení 8 kuželů (menší/věší hloubka)
(b) rozestupy mezi 8 kužely (větší/menší)
(c) asymetrické postavení kuželů mimo osu hrací plochy (vlevo/vpravo)
(d) postavení tréninkové figuríny (vlevo, vpravo, menší/větší hloubka)
- cvičení je možné zahajovat z druhé strany
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení je určeno minimálně pro 4 a maximálně pro 8 hráčů
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  

 

 

Pomůcky:

- 1x branka (přenosná)
- 8x kužel
- 10x míč
- 1x tréninková figurína

 

TIP REDAKCE