Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

2_gen_mety_5Článek na stránkách magazínu fotbalových trenérů www.trenink.com navazuje na články Jiřího Formánka z minulých týdnů, kdy vyšla druhá varianta baterie cvičení jež rozšířila článek autorky Moniky Polákové, který vyšel před rokem pod názvem Hlídání met - rychlost reakce a koordinace.

Cílem cvičení je zábavnou a především soutěživou formou rozvíjet schopnost hráčů rychle se rozhodovat, komunikovat, spolupracovat v rámci menší skupiny hráčů a improvizovat. Důležitá je u hráčů anticipace a samozřejmě toto cvičení zlepšuje startovní rychlost, koordinaci a je dobrým cvičením pro "teambuilding".

Cvičení je vhodné zařadit do průpravné části tréninkové jednotky a protože se jedná o kondičně-rychlostní cvičení je nesmírně důležité dbát na poměr zatížení a odpočinku. Případně do cvičení zasáhnout a středové hráče vyměnit.


 

Cíl kondičního cvičení:

Cílem dnešního rychlostně-kondičního cvičení je schopnost improvizovat, zábavnou a soutěživou formou rozvíjet schopnost hráčů rychle se rozhodovat, spolupracovat v rámci menší skupiny hráčů a komunikovat. Nedílnou součástí cvičení je hráčská anticipace a samozřejmě toto cvičení zlepšuje startovní rychlost a koordinaci, především pak dolních končetin. Náročnost tohoto cvičení je větší než tomu bylo v první variantě cvičení.
 

 


Popis kondičního cvičení:

- herním prostorem je čtverec
- čtverec má stranu 6-10 metrů
- čtverec je tedy větší než u druhé varianty
- v těžišti čtverce je umístěn navíc středový kužel
- cvičení je určeno pro 6 hráčů
- hráči jsou rozestavení: (a) 4 hráčů (A,B,C,D) na obvodu, každý u svého vrcholu (mety)
(b) 1 hráč (E) u středové mety
(c) 1 hráči (X), volně uvnitř prostoru čtverce
- 4 hráči na obvodu a 1 hráč ze středu se snaží
- změnit svoje postavení na metách
- a to tak, aby volný hráč (X) se nedostal na žádnou z volných met
- hráči musí sledovat činnost obou středních hráčů
- koordinovat svoji aktivitu (pohybem, pokyny) s ostatními hráči
- při špatné výměně a zašlápnutí mety si volný hráč vymění pozici s hráčem, který chyboval
- postupně tak dochází k výměně volných hráčů
- hráči soutěží o počet přeběhu (5,8,10) bez volného středového hráče

 

 

 

 

 

Poznámka:

- trenér by měl hráče nabádat k:
(a) okamžitou reakci při výměně míst
(b) k přešlapování u mety, odstoupení od mety, nevyrážet z klidové pozice
(c) práci s tělem při běžeckém souboji se středním hráčem
(d) sledování periferně celého prostoru

Pomůcky:

- 5x mety (kuželky, kloboučky)
- 1x rozlišovací triko