Na stránkách trenérského portálu www.trenink.com byla v minulých týdnech publikována předchozí cvičení seriálu Koordinační abecedy B a F. Rozvoj obratnosti a koordinace by měl být obsahem minimálně jedné tréninkové jednotky v týdením mikrocyklu, bez ohledu na fázi roku ve které se tým nachází. 
 
První článek v týdnu s názvem Koordinační abeceda H opět rozšiřuje seriál koordinačně-obratnostních cvičení, které je možné do tréninku zařazovat bez míče, tak s míčem. Cvičení zvládnou všechny věkové kategorie, cvičení je vhodné i pro individuální trénink nebo trénink malých skupin.
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem cvičení je rozvoj koordinačně-obratnostních schopností hráčů. Při běhu, který opisuje pododbu velkého písmene H, po hráčích požadujeme běh maximální intenzitou a rychlé změny směru.   
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- prostorem kondičního cvičení je obdélník 
- rozměnry obdélníku jsou 8 x 16 metrů
- obdélník je rozdělen na 8 čtverců 4x4 metry
- čtverce jsou vyznačeny pomocí zapichovacích tyčí
- místem startu je levý dolní roh obdélníku
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení je účastní vždy jeden hráč
- cílem je proběhnout předem stanovenou trasu
- v podobě velkého písmene H
- hráč vystartuje a běží k poslední tyči v levé řadě
- následně obíhá tyč po pravé ruce a běží zpět k třetí tyči v levé řadě
- tyč obíhá po pravé ruce a běží k třetí tyči v pravé řadě
- kteoru oběhne a ppokračuje k poslední tyči v pravé řadě
- po oběhnutí tyče obíhá první tyč v pravé řadě
- následn se vrací k třetí tyči vpravé řadě, kteoru obíhá
- po příčce se vrací k třetí tyči v levé řadě
. po oběhnutí se vrací k první tyči vlevé řadě, kde hráč vybíhal 
- celkově uběhnutá vzdálenost je cca 80 metrů 
- celkem má cvičení 7 změn směru a všechny jsou z pohledu náročnosti významné
- v průběhu cvičení je třeba dodržovat interval zatížení a odpočinku
 
Varianty:
 
- je možné zvětši/zmenšit rozestupy mezi tyčemi
- hráči startují s neobvyklé pozice (leh, sez, klečení na kolenou, ...)
- v případě provádění UMT je třeba zapichovací tyče nahradit velkými kužely
- cvičení je možné provádět s míčem
 
Pomůcky:
 
- 15x zapichovací tyče (případně velké panáky)
- případě rozlišovací trika
 
TIP REDAKCE