Trenérský portál www.trenink.com přinesl v posledních týdnech několik cvičení seriálu Koordinační abecedy, naposledy ve tvaru písmen M a realtivně jednoduchého N.
 
Bez ohledu na cyklus roku, ve které se tým nachází, je doporučováno rozvoj koordinace a běžecké obratnosti zařadit alespoň do jednoho tréninku v týdenním mikrocyklu
 
Článek s názvem Koordinační abeceda P opětovně rozšiřuje seriál koordinačně-obratnostních cvičení, které je možné do tréninku zařazovat bez míče, tak s použitím míčem. Cvičení, které v seriálu cvičení patří k nejjednodušším, zvládnou všechny věkové kategorie, cvičení je vhodné i pro individuální trénink nebo trénink malých skupin.
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem cvičení je rozvoj koordinačně-obratnostních schopností hráčů. Při běhu, který opisuje pododbu velkého písmene P, po hráčích požadujeme běh maximální intenzitou a rychlé změny směru. Toto cvičení obsahuje jeden delší běžecký úsek a tři významné změny směru.     
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- prostorem kondičního cvičení je obdélník 
- rozměnry obdélníku jsou 8 x 16 metrů
- obdélník je rozdělen na 8 čtverců 4x4 metry
- čtverce jsou vyznačeny pomocí zapichovacích tyčí
- místem startu je levý dolní roh obdélníku
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení je účastní vždy jeden hráč
- cílem je proběhnout předem stanovenou trasu
- v podobě velkého písmene "P"
- hráč vystartuje a běží k poslední tyči v levé řadě
- obíhá tyč po pravé ruce a pokračuje k poslední tyči v prostřední řadě
- tyč obíhá po pravé ruce a míčí ke čtvrté tyči v pravé řade
- hráč tyč obíhá a pokračuje k třetí tyči v prostřední tyči
- pak pokračuje ke třetí tyči v levé řadě
-- tuto tyč kompletně obíhá a po oběhnutí se vrací ke startovní pozici
- která je zároveň cílovým místem
- celkově uběhnutá vzdálenost je cca 42 metrů 
- celkem má cvičení 5 změn směru a z toho tři jsou z pohledu náročnosti významné
- v průběhu cvičení je třeba dodržovat interval zatížení a odpočinku
 
Varianty:
 
- je možné zvětši/zmenšit rozestupy mezi tyčemi
- hráči startují s neobvyklé pozice (leh, sez, klečení na kolenou, ...)
- v případě provádění UMT je třeba zapichovací tyče nahradit velkými kužely
- cvičení je možné provádět s míčem
- cvičení je možné provádět obíháním tyčí z vnitřní strany, na levou (pravou) ruku
 
Pomůcky:
 
- 15x zapichovací tyče (případně velké panáky)
- případě rozlišovací trika
 
TIP REDAKCE