Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

2_skluz_na_mic"V mnoha herních činnostech rozhoduje rychlost reakce, první dvě tři vteřiny akce. Proto je důležité se na toto zaměřit v tréninku," říká autor dnešního příspěvku.

Autorem seriálu cvičení je trenér Jiří Formánek, který baterii rychlostně-kondičních cvičení pojmenoval Startovní rychlost po přihrávkách. Čtvrtá část seriálu navazuje na tři předchozí [1] [2] [3]. Cvičení je zaměřeno je na schopnost hráčů rychle reagovat a provést sprint s opakovanou změnou směru.

Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie. Autor příspěvku doporučuje, aby bylo cvičení zařazeno na úvod hlavní části tréninkové jednotky, kdy je organismus hráčů dostatečně připraven na náročné rychlostně-koordinační cvičení.

Cíl kondičního cvičení:

Cílem kondičně-rychlostního cvičení je rozvoj startovní rychlostí se zapojením některých specifických činností, v tomto případě přihrávek, které předcházejí vyražení a nácviku rychlosti. Hráči současně rozvíjejí i schopnost rychlé reakce, kdy hráč bez míče musí reagovat na zašlápnutí míče a vyražení soupeře ve cvičení. Poté následuje sprint s opakovanou změnou směru.

formanek_startovni_rychlost_po_prihravkach_4

 

Organizace kondičního cvičení:

- z čtyř zapicovacích tyčí se vytyčí čtverec
- čtverec má stranu o délce 5 metrů
- pět metrů za čtvercem je z kuželů postavena malá branka
- branka je velká 1 metr
- cvičení je určeno pro dva hráče
- hráči stojí každý na jedné strany branky
- jeden z hráčů mám míč

 

 

Popis kondičního cvičení:

- hráči si na jeden dotek přihrávají
- tak, aby míč procházel brankou z kuželů
- hráč, který se rozhodne vystartovat musí zašlápnout míč
- a tím pádem nepokračovat v přihrávání
- po zašlápnutí míče je cílem oběhnout vzdálenější tyč tak, aby:
(a) první tyč v druhé řadě (soupeřově) oběhl z vnitřní strany
(b) poté nsáleduje ostrá změna směru na druhou tyč ve své řadě
(c) oběhnutí této týče opět z vnější strany
(c) návrat na úroveň první tyče, do své řady, kde hráč startoval
(d) hráč dobíhá tat, že má tyč po levé ruce
- hráč který míč nezašlapoval reaguje na pohyb soupeře
- provádí tu samou činnost na své straně čtverce
- cvičení se opakuje
- je třeba dodržet potřebný poměr mezi intervalem zatížením a odpočinku

 

Varianty:

- je možné změnit velikost čtvrce, stran 6,7,10 metrů
- branku z kuželů je možné posunout dále od čtverce
- u mladších věkových kategorií, je možné přihrávat na dva doteky

 

Pomůcky:

- 1x míč
- 4x zapichovací tyč
- 2x mety (kuželky, kloboučky)

 

TIP REDAKCE