V předcházejících měsících vyšel na trenérském fotbalovém portálu www.trenink.com článek na aktuální téma, který řešil problematiku Rozvoje rychlostních schopností hráčů fotbalu.
 
Zatím poslední čtvrtá část seriálu s názvem Reaguj a vyraž, jeho autorem je trenér Jiří Formánek, navazuje na problematiku rozvoje rychlostních schopností fotbalistů a měl by být inspirací pro obměnu cvičení při rozvoji rychlosti, reakce a koordinace, tak jako tomu bylo v případě první, druhé a třetí části.
 
Cvičení je vhodné zařadit na začátek hlavní části tréninku, kterému musí předcházet důkladné rozvičení. Cvičení je určeno pro všechny všekové kategorie.
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem rychlostně-kondičního cvičení je je rozvoj rychlostně-koordinačních schopností hráčů, který je spojen se schopností hráčů rychle a pohotvě reagovat na podněty. V případě tohoto cvičení reakcí na barevné mety a schopnost hráče reagovat na pohyb protihráče.  
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- obdélník má rozměry 5x15 minut
- v ose delší strany herního prostoru jsou rozestavěny čtyři mety
- každá meta má jinou barvu (červená, zelená, bílá, modrá)
- cvičení je určeno hráče do pole
- hráči do pole jsou rozdělení na dvě skupiny
- vlastního cvičení se účastní vždy dvojice, po jednom hráči z každého týmu
- hráči stoji proti sobě
- vždy uprostřed jedné z kratších stran herního prostoru cvičení
- cvičení probíhá bez míče
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení zahajuje trenér
- trenér vykřikne barvu jednoho ze čtyř kuželů
- hráči reagují na stanovenou barvu
- cílem cvičení je oběhnout všechny kužely s vyjímkou toho, kterou barvu vykřikl trenér
- a doběhnout ke starovací čáře protivníka
- protože je kužel v různé vzdálenosti od hráčů, tak by se u kuželu neměli potkat
- v průběhu cvičení jetřeba dodržet správný interval zatížení a odpočinku
 
Varianty:
 
- hráči startují zády k sobě
- je možné změnit velikost herního prostoru a upravit rozestupy kuželů 
- cvičení může probíhat s míčem, cílem potom není rozvoj startovní a sprinterské rychlosti
- trenér může použít barvu, která v řadě není, potom hráči obíhají všechny kužely
- hráči si mohou před startem cvičení přihrávat míč (rukou, nohou)
- hráči startují z různých poloh (sed, leh, klik, ...)
 
Pomůcky:
 
- 4x mety na vyznačení herního prostoru
- 4x barevně odlišené mety
- rozlišovací trika (2 barvy)
 
TIP REDAKCE