Na weových stránkách portálu fotbalových trenérů www.trenink.com vyšel v předcházejících měsících článek na aktuální téma, který řešil problematiku Rozvoje rychlostních schopností hráčů fotbalu.

Kondiční seriál s názvem Reaguj a vyraž, jeho autorem je trenér Jiří Formánek, navazuje na problematiku rozvoje rychlostních schopností fotbalistů a měl by být inspirací pro obměnu cvičení při rozvoji rychlosti, reakce a koordinace.

Cvičení je nutné zařadit na začátek hlavní části tréninku, kterému musí předcházet důkladné rozvičení. Cvičení je určeno pro všechny věkové kategorie od nejmenších fotbalistů po dospělé.

Cíl kondičního cvičení:

Cílem rychlostně-kondičního cvičení je je rozvoj rychlostně-koordinačních schopností hráčů, který je spojen se schopností hráčů rychle a pohotvě reagovat na podněty. V případě tohoto cvičení na barevné mety. V rámci tohoto cvičení je akcentována především koordinace, hráči se setkávají v přímých soubojích.

  

Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem je obdélník
- obdélník má rozměry 5x15 metrů
- v ose delší strany herního prostoru jsou rozestavěny čtyři mety
- každá meta má jinou barvu (červená, zelená, bílá, modrá)
- cvičení je určeno hráče do pole
- hráči do pole jsou rozdělení na dvě skupiny
- vlastního cvičení se účastní vždy dvojice, po jednom hráči z každého týmu
- hráči stoji proti sobě, uprostřed delší strany herního prostoru
- cvičení probíhá bez míče

Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje trenér
- trenér vykřikne barvu jednoho ze čtyř kuželů
- hráči reagují na stanovenou barvu
- obíhají kužel z vnější strany
- vrací se a probíhají spojnici s dalším kužlem smměrem dostředu
- obíhají tento kužel a běží k soupeřově čáře  
- v průběhu cvičení jetřeba dodržet správný interval zatížení a odpočinku

Varianty:

- hráči startují zády k sobě
- hráči startují z různých poloh (sed, leh, klik, ...)
- hráči mohou cvičení absolvovat s míčem

Pomůcky:

- 4x mety na vyznačení herního prostoru
- 4x barevně odlišené mety
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE