"O tom, zda se hráč dokáže odpoutat od bránícícho hráče nebo naopak jako bránící hráč včas přistoupit k útočníkovi velmi často rozhoduje prvních pár kroků. Proto je velmi důležité se těmto několika krokům v tréninku věnovat," říká autor pondělního cvičení, které navazuje na první a druhý díl.
 
Třetí díl rychlostního cvičení Přihraj a vyraž bez míče si klade za cíl především rozvoj startovní rychlosti v proměnlivých podmínkách s důrazem na přihrávání,schopnost orientovat se v prostoru a rozhodovat se pro optimální trasu běhu. Cvičení zvládnou hráči mladších žáků.
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem herně-kondičního cvičení je rozvoj startovní rychlosti, kterému předchází naražení míče se spoluhráčem a jeho další naražení na dalšího hráče. Směr přihrávky a vyražení maximální možnou rychlostí se liší a je závislé na konkrétní herní situaci. Cvičení klade důraz na schopnost rozhodovat se.
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec 20x20 metrů
- herní prostor je vyzančen pomocí met (kloboučků)
- v herním prostoru je nepravidelně rozmístěno 5 zapicovacích tyčí
- cvičení je určeno pro 4 hráče
- všcihni hráči stojí každý u jedné ze zapichovacích tyčí
- jedna tyč je volná, není obsazena hráčem
- jeden hráč má míč  
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč s míčem
- hráč s míčem přihrává na libovolného spoluhráče stojícího u tyče
- okamžitě po odehrání míče hráč obíhá libovolnou metu v rohu herního prostoru
- poté startuje k neobsazené zapichovací tyči
- tuto tyč obíhá a čeká na další naražení nebo přihrávku
- cvičení se opakuje
- interval zatížení je 90-120 vteřin
- interval odpočinku v poměru 1:3  
 
Varianty:
 
- hráči míř přihrávají (naráží) "slabší" nohou
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní cvik (leh, sed, kotoul, ...)
- je možné změnit velikost herního prostoru (15x15, 25x25 m)
  
Pomůcky:
 
- 4x mety (kloboučky, kužely)
- 5x zapichovací tyč, panák (případně velké kužely)
- 1x míč
 
 TIP REDAKCE