"O tom, zda se hráč dokáže odpoutat od bránícícho hráče nebo naopak jako bránící hráč včas přistoupit k útočníkovi velmi často rozhoduje prvních pár kroků. Proto je velmi důležité se těmto několika krokům v tréninku věnovat," říká autor pondělního cvičení, které navazuje na druhý a třetí díl.
 
Čtvrtý díl rychlostního cvičení Přihraj a vyraž bez míče si klade za cíl především rozvoj startovní rychlosti v proměnlivých podmínkách s důrazem na přihrávání,schopnost orientovat se v prostoru a reagovat na proměnlivou situaci v herním prostoru. 
 
Cvičení zvládnou hráči věkové kategorie mladších žáků.
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem herně-kondičního cvičení je rozvoj startovní rychlosti, kterému předchází přihrávka na třetího hráče. Směr přihrávky a vyražení maximální možnou rychlostí k volné tyči se liší a je závislé na konkrétní herní situaci. Cvičení klade důraz na schopnost rozhodovat se a orientovat se v prostoru.
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec 20x20 metrů
- herní prostor je vyzančen pomocí met (kloboučků)
- v herním prostoru je nepravidelně rozmístěno 6 zapichovacích tyčí
- cvičení je určeno pro 4 hráče
- všcihni hráči stojí každý u jedné ze zapichovacích tyčí
- dvě tyče jsou volné, není obsazeny hráčem
- dva hráči mají míč  
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení zahajují hráči s míčem
- hráči s míčem přihrávají na libovolného spoluhráče stojícího u tyče
- okamžitě po odehrání míče startují k neobsazené zapichovací tyči
- tuto tyč obíhá a čeká na další naražení nebo přihrávku
- následující přihrávka musí vždy jít na třetího hráče
- i za cenu že hráč má více dotyků
- cvičení se opakuje
- interval zatížení je 30-60 vteřin
- interval odpočinku v poměru 1:1 
 
Varianty:
 
- hráči míř přihrávají "slabší" nohou
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní cvik (leh, sed, kotoul, ...)
- je možné změnit velikost herního prostoru (15x15, 25x25 m)  
 
Pomůcky:
 
- 4x mety (kloboučky, kužely)
- 6x zapichovací tyč, panák (případně velké kužely)
- 1x míč
 
 TIP REDAKCE