Image Dnešním článkem na stránkách portálu fotbalových trenérů trenink.com zahajujeme třídílný seriál pohybových her určených především mládežnickým věkovým kategoriím, podobně tomu bylo v článku Honička ve 2 čtvercích 2:2 s předáváním nebo ve dvojici [1] [2] článků se společným názvem Honičky.

Autorem dnešního příspěvku je Jakub Havránek a pohybové hře s míčem dal název Poslední vypadává. Trenér má možnost tímto cvičením nenásilnou formou rozvíjet startovní rychlost, společně s rychlou změnou směru. Pokud hráči chtějí v této hře uspět, tak si musí vybudovat rychlost reakce a také koordinační schopnosti.

Hru zařazujeme do úvodní nebo průpravné části tréninkové jednotky, cvičení zvládnou jak hráči přípravek, tak starší věkové kategorie, stejně jako Týmové vedení a naražení míče v prostoru.

 


Cíl průpravné hry:

Cílem dnešní hry je nenásilný rozvoj startovní rychlosti se změnou směru. V této hře je také rozvíjena rychlost reakce a koordinační schopnosti. Stejně jako u všech pohybových her je důraz kladen na morálně - volné vlastnosti (bojovnost, chuť vyhrát, …). U mladých hráčů (přípravka, mladší žáci) nesmíme zapomenout na hráče, kteří vypadnou a správným způsobem je povzbudit, motivovat a následně také určit program po dobu pokračování hry - může se jednat např. o zdokonalování techniky (žonglování, hlavičkování, přihrávání, apod.).

 

 

 Popis průpravné hry:

- metami vyznačíme čtverec o rozměrech 15x15 m
- kolem tohoto čtverce rozmístíme 4 zapichovací tyče
- tyto tyče jsou vzdáleny kolmo od centrálního čtverce 10 m
- viz. obrázek
- hra je určená pro libovolný počet hráčů
- ideální počet je 7 - 12 hráčů
- hráči jsou uvnitř prostoru
- společně s nimi se v něm pohybuje i trenér
- každý hráč má míč
- hra začíná tím, že hráči vodí volným klusem míč ve čtverci
- na znamení trenéra hráči míč zašlapují
- sprintem se každý hráč snaží co nejrychleji oběhnout nejbližší tyč a vrátit se do čtverce
- trenér po signálu jeden míč vykopává pryč ze čtverce
- hráč, který po oběhnutí tyče a vrácení se zpět do prostoru nemá míč, vypadává
- hráči po získání míče opět volně vodí míč a hra pokračuje stejným způsobem dál
- hráč, který zůstane ve čtverci sám se stává vítězem

Varianty:

- po oběhnutí tyče a vrácení se do čtverce ještě 10 s probíhá boj o získání míče
- takto nutíme hráče do soubojů 1:1 s krytím míče
- po signálu hráči provádí určený obratnostní cvik a až poté vybíhají

Poznámka:

Velice důležitá je v této pohybové hře pedagogická činnost trenéra, protože hráče, kteří vypadnou, musí správným způsobem motivovat a povzbudit. Může se totiž stát, že vypadnutý hráč bude cítit frustraci a zbytek tréninku to na něm bude znát! U této hry je dobré pokud mužstvo má dva trenéry. Jeden se pohybuje ve čtverci a vykopává míče, dává signály a druhý trenér se stará o činnost i výše uvedené faktory vypadnutých hráčů.

Pomůcky:

- 4x mety (kuželky, kloboučky)
- 4x zapichovací tyče
- 16x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE

{comment}