Základní myšlenkou herního cvičení s názvem Hromadné starty a souboje o více míčů je snaha zábavnou formou zlepšovat u hráčů schopnost řešit soubojové chování jeden na jednoho (1:1), případně dva na jednoho (2:1) v herních, proměnlivých podmínkách. Cílem je zlepšovat individuální techniku práce s míčem a reagovat na proměnlivé podmínky a v těchto podmínkách se rychle orientovat a rozhodovat, podobně jako v cvičení 3x 1:1 na 3 malé branky, ve kterém je cílem vypěstovat a podporovat schopnost nebát se řešit situace jeden na jednoho v přehuštěném prostoru.

Herní cvičení je vhodné pro všechny mládežnické kategorie. Je vhodné ho zařazovat do průpravné nebo hlavní části tréninkové jednotky, vždy však po důkladném rozcvičení a zapracování organismu. Pro starší hráče je vhodné zvětšit počet chytajících hráčů na dva až tři, případně hráče s míčem nechat hrát druhou nohou.

 

Chceš podpořit www.trenink.com

Odebírej kanál YouTube


Tipy na cvičení zaměřené na práci s míčem:


Cíl herního cvičení:

Cílem herního cvičení je zábavnou formou zlepšit individuální technické schopnosti hráčů, ovládání a práci s míčem v přehuštěném prostoru, schopnost rychle se rozhodovat, jednat a zvolit řešení, které bude efektivní, přizpůsobit se vzniklým podmínkám, orientovat se v soubojích jeden na jednoho, případně využít situace a zmocnit se volného míče. Cvičení podporuje i týmovou soutěživost.

 

 

Organizace herního cvičení:

- hrací plochou je obdélník
- obdélník má rozměry 20x12 metrů
- hrací plocha je rozdělena na dvě poloviny (levá/pravá)
- cvičení je určeno pro 8 hráčů
- mužstvo je rozděleno na dva stejně početně barevně odlišené týmy (červení/modří)
- mužstva stojí každé na své základní čáře čelem k sobě:
(a) červení na levé kratší straně
(b) modří na pravé kratší straně
- na půlící čáře jsou umístěno 6 míčů
- míče jsou na půlící čáře rozestavěny rovnoměrně

 

 

Popis herního cvičení:

- na pokyn trenéra startují hráči pro libovolný míč na půlící čáře
- úkolem hráčů je získat míč na středové čáře 
- a následně dovést míč na svou základní čáru
- tím hráči s míčem získají bod
- hráči kteří nezískají míč se snaží:
(a) soupeři míč odebrat a dovést na vlastní základní čáru - 2 bod
(b) soupeři míč odebrat a ukopnout - 0 bod
- po skončení akce se hráči vrací na svou základní čáru
- po každém cvičení mění své výchozí postavení

 

 


Trenérské poznámky:

- velikost hrací plochy lze upravit podle počtu hráčů a záměrů trenéra
- počet míčů by měl být minimálně o 2 menší než celkový počet hráčů
- doporučený počet opakování v jedné sérii 6x-12x
- je třeba dbát a správný poměr intervalu zatížení a odpočinku
- doporučujeme stanovit pro získaní a zašlápnutí míče časový limit

 

Tipy na cvičení zaměřené na rychlost:


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení míčů mimo polovinu hrací plochy (zvýhodnění jednoho týmu)
- počet míčů se zmenší o (3,4,5) než je celkem hráčů
- hráči kteří dovedou míč na vlastní čáru mohou jít odebrat míč dalšímu soupeři
- míč se zašlapuje na soupeřově základní čáře
- zašlápnutí je možné libovolně na obvodu hrací plochy
- pro zašlápnutí jsou vyznačený konkrétní zóny
- hráči mají stanovený způsob vedení míče
- hráči při startu k sobě stojí zády
- míče na půlící čáře nejsou rozmístěny rovnoměrně

 

Pomůcky:

- 4x meta
- 2x kužel
- 6x míč
- rozlišovací trika
- 2x branka (malá)


TIP REDAKCE