Herně-technickým cvičením se zaměřením na výběr místa, přijmutí míče a první dotek s ním, jeho následné ovládání a přenesení hry jsme se věnovali v cvičeních Přijmi míč, otoč se s ním a přihraj nebo Přijmi míč a přesně přihraj, je zaměřeno především na schopnost hráčů načasovat náběh a přijmout míč v pohybu proti přihrávajícímu spoluhráči, maximální důraz v cvičení musí dát hráči na první dotek s míčem.

Zařazení cvičení s názvem Přijmi míč a otoč hru a zakonči do tréninku by mělo předcházet zařazení cvičení herního cvičení Přijmutí míče a souboj 1:2, ve kterém je jsou napadající hráči bez míče v početní převaze proti jednomu hráči s míčem, který se soustředí na vyřešení početně nevýhodné situace, s možností kreativního řešení a zakončení do více branek.  Po hráčích požadujeme koncentraci na výběr místa a první dotek s míčem 

Cvičení jsou určeno pro 5-7 hráčů, věkové kategorie starších žáků a dorostenců. Zvládnou ho i vyspělé týmy mladších žáků. Jedná se o komplexní sadu cvičení, od těch jednoduchých individuálních, po zapojení spoluhráčů, až po zapojení dvojice aktivně  bránících a napadajících obránců.  

 

 

Chceš podpořit www.trenink.comOdebírej kanál YouTube

 

Tipy na cvičení zaměřené na ovládání míče:

 

 

Cíl herního cvičení:

Cílem je nácvik přijmutí míče v různém postavení k hráči, který zahrál přihrávku, přihrávku která jde na krátkou nebo střední vzdálenost. Po hráčích požadujeme, aby se koncentrovali na správné postavení těla při přijmutí míče, maximální pozornost musí hráči věnovat prvnímu doteku s míčem, který je důležitý jak případě, kdy se jedná o zakončení, je prvním dotekem následného vedení míče nebo je - v případě složitějších variant cvičení - součástí kombinace na třetího spoluhráče.

Ve všech variantách cvičení po hráčích, vedle perfektního technického provedení, požadujeme maximálně dosažitelnou intenzitu provedení, která by se měla blížit zápasové intenzitě.    

 


Organizace herního cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry herního prostoru jsou 20x20 metrů 
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- ve středu každé strany je umístěna malá přenosná branka
- v těžišti herního prostoru je umístěn středový čtverec
- středový čtverec je stočen o 45 stupňů proti hernímu prostoru
- délka úhlopříčky čtverce je 8 metrů, délka strany 5,7 metru
- středový čtverec je vyznačen také pomocí met
- cvičení je určeno pro 5 hráčů (A-E):
(a) nahrávači (A-D)
(b) útočník (E)
- nahrávači stoji v rozích herního prostoru
- útočník je ve středovém čtverci
- nahrávači mají u sebe k dispozici několik míčů

 

 

Popis varianty 1 (průpravná):

- cvičení zahajuje hráč (E) ve středovém čtverci
- pohybem proti libovolnému hráči v rohu s míčem
- nahrávající hráč přihrává v okamžiku, kdy je hráč mimo čtverec
- útočící hráč míč přijme a navádí ho k libovolné brance
- po krátkém vedení akci zakončuje do malé branky
- po zakončení se útočící hráč vrací do středového čtverce
- a jde si pro další míč k hráči v rohu 
- úroveň varianty 1 je lehká, IZ=15s, IO=60s, PO 5-12x, PS 1-3x  

 


Popis varianty 2 (průpravná):

- cvičení zahajuje hráč (E) ve středovém čtverci
- pohybem proti libovolnému hráči v rohu s míčem
- nahrávající hráč přihrává v okamžiku, kdy je hráč mimo čtverec
- útočící hráč míč přijme, otáčí se s ním a vede ho do středového čtverce
- po provedení míče čtvercem ho navádí na libovolnou branku
- akci zakončuje do malé branky
- po zakončení se útočící hráč vrací do středového čtverce
- a jde si pro další míč k hráči v rohu 
- úroveň varianty 2 je lehká, IZ=15s, IO=60s, PO 5-12x, PS 1-3x   

 


Popis varianty 3 (průpravná):

- cvičení zahajuje hráč (E) ve středovém čtverci
- pohybem proti libovolnému hráči v rohu s míčem
- běží do takové vzdálenosti, aby si s nahrávačem mohl narazit míč
. po naražení si nabíhá do prostoru, tak aby mohl přijmout míč 
- nahrávající hráč přihrává tak, aby útočník přijmul míč mimo čtverec
- útočící hráč míč přijme a navádí ho do středového čtverce
- po provedení míče čtvercem ho navádí na libovolnou branku
- akci zakončuje do malé branky
- po zakončení se útočící hráč vrací do středového čtverce
- a jde si pro další míč k hráči v rohu 
- úroveň varianty 3 je normální, IZ=20-25s, IO=80s, PO 3-8x, PS 1-2x  

 


Popis varianty 4 (herní):

- ve středovém čtverci jsou útočníci (E) a (F)
- cvičení zahajuje hráč (E) ze středového čtverce
- pohybem proti libovolnému hráči v rohu s míčem
- běží do takové vzdálenosti, aby si s nahrávačem mohl narazit míč
. po naražení si  hráč (E) nabíhá do volného prostoru mimo středový čtverec 
- nahrávající hráč přihrává na hráče (F) ve středovém čtverci
- hráč (F) prvním dotekem naráží míč na rozběhnutého hráče (E)
- hráč (E) znovu prvním dotekem akci zakončuje do malé branky
- po zakončení se útočící hráč vrací do středového čtverce
- hráč (F) jde pro naražení k libovolnému hráči na obvodu 
- úroveň varianty 4 je normální, IZ=20-25s, IO=80s, PO 3-8x, PS 1-2x  

 

 

Popis varianty 5 (herní):

- ve středovém čtverci jsou útočníci (E) a (F)
- cvičení zahajuje hráč (E) ze středového čtverce
- přímý pohybem proti libovolnému hráči v rohu s míčem
- běží do bezprostřední vzdálenosti k nahrávajícímu 
- poté svůj pohyb strhává a běží do volného prostoru
- nahrávající hráč klamavě přihrává na hráče (F) ve středovém čtverci
- hráč (F) prvním dotekem naráží míč na rozběhnutého hráče (E)
- hráč (E) míč přijme, krátce vede a zakončuje do malé branky
- po zakončení se útočící hráč vrací do středového čtverce
- hráč (F) jde pro naražení k libovolnému hráči na obvodu 
- úroveň varianty 5 je lehká, IZ=10s, IO=40s, PO 5-10x, PS 1-3x  

 

 

 

Popis varianty 6 (herní):

- ve středovém čtverci jsou útočníci (E) a (F)
- cvičení zahajuje hráč (E) ze středového čtverce
- pohybem proti libovolnému hráči v rohu s míčem
- běží proti hráči s míčem, který mu míč přihrává
- hráč (E) míč přijme a otáčí se s ním a vede ho
- přihrává ho na hráče (F) ve středovém čtverci a hledá si prostor
- hráč (F) míč prvním dotekem naráží na rozběhnutého hráče (E) 
- hráč (E) míč přijme, krátce vede a zakončuje do malé branky
- po zakončení se útočící hráč vrací do středového čtverce
- hráč (F) jde pro pro míč k libovolnému hráči na obvodu 
- úroveň varianty 6 je normální, IZ=20s, IO=80s, PO 3-8x, PS 1-2x  

 


Popis varianty 7 (zápasová):

- uvnitř hrací plochy není středový čtverec
- hrací plocha je diagonálou rozdělena na dvě poloviny
- na každé polovině je jeden aktivní bránící obránce
- cvičení zahajuje hráč (E) 
- pohybem proti libovolnému hráči v rohu s míčem
- běží proti hráči s míčem, který mu míč přihrává
- hráč (E) míč přijme a pokouší se zakončit do libovolné branky
- bránící hráči se mu v tom na své polovině pokouší zabránit
- po úspěšném/neúspěšném zakončení si jde hráč (E) pro další míč 
- úroveň varianty 7 je obtížná, IZ=30s, IO=120s, PO 3-5x, PS 1-3x  

 

Trenérské poznámky:

- hráči se v pozici útočícího/zakončujícího hráče pravidelně střídají
- interval zatížení může být omezen časem nebo počtem zakončení
- branky pro zakončení je možné nahradit průchozími brankami na provedení
- hráče ke správnému výběru místa a načasování přihrávek
- soustředíme se na první dotek s míčem


Tipy na cvičení zaměřené na přijmutí míče:


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar herního prostoru (obdélník/kosočtverec)
(c) umístění středového čtverce (mimo těžiště, ...)
(d) tvar středového čtverce (obdélník, kosočtverec, kruh)
- přihrávky od nahrávačů:
(a) jsou provedeny autovým vhazováním
(b) jdou jako polovysoké nebo vysoké
- malé branky je možné nahradit velkou brankou s brankářem
- cvičení mohou provádět dva útočníci současně


Pomůcky:

- 16x míč
- 4x kužel
- 4x meta
- 4x branka (malá přenosná)

 

TIP REDAKCE