Image Průpravnou hru s názvem Hra 4:4 – dva druhy narážečů, kterou dnes uveřejňujeme na stránkách portlá trenink.com lze hojně využít i při rozvoji kondičních schopností. "Věřte, že je to daleko lepší než někde běhat po lesích," říká autor dnešního příspěvku Jakub Havránek.

Hra je zaměřena především na rozvoj schopností vytvářet tlak na soupeřovi hráče s míčem. Podobně tomu bylo a je v dalších hrách publikovaných na těchto stránkách: Napadání a zajišťování 4:4 s brankáři nebo také Hra s častou a opakovanou střelbou ve které byl kladen důraz na přípravnou kombinaci a častou střelbu.

Hru zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, určena je pro všechny věkové kategorie. V případě zařazení této hry je třeba dbát správného poměru intervalu zatížení a odpočinku, protože hra je kondičně velmi náročná.


Cíl průpravné hry:

Cílem dnešní průpravné hry je zdokonalení technicko-taktických činností při soupeřovo vyvíjení tlaku na míč. Domnívám se, že všechny modifikace průpravné hry 4 na 4 jsou ideálním cvičením, které by se mělo velice často objevovat v tréninkovém procesu všech výkonnostních i věkových kategorií.

 

 

 

 


Popis průpravné hry:

- herním prostorem hry je obdélník o rozměrech 25x15m
- tento prostor vyznačíme metami
- na koncových čarách jsou umístěny branky
- hra je určeno pro:
(a) 16 hráčů do pole
(b) 2 brankáře
- uvnitř hřiště probíhá hra 4 na 4 (bílí x červení)
- kolem prostoru jsou rozmístěni tzv. narážeči
(a) BN = brankoví narážeči
(b) KN = krajní narážeči
- hráči uvnitř si mohou narazit se svými narážečem kolem hřiště
- KN si ale mění místo s hráčem, který mu přihrál (viz. obr.)
- to znamená, že KN poté hraje uvnitř a hráč, který mu přihrál zastává pozici KN
- BN smějí narážet míč pouze prvním dotykem
- roli s útočníkem uvnitř si nemění
- útočící mužstvo se snaží vstřelit co nejvíce branek
- bránicí mužstvo má za cíl góly nedostat
- konstruktivně odebrat míč
- přejít do útočné fáze, v které spolupracují se svými narážečem na polovině soupeře
- volíme intervalovou metodu
- IZ = 3 min
- IO = 2 min

Varianty:

- omezení počtu dotyků pro hráče uvnitř hřiště
- můžeme různě manipulovat s velikostí herního prostoru
- volíme různý IZ i IO
- podle výkonnosti hráčů
- klademe důraz na zapojení všech hráčů do hry

Pomůcky:

- 2x branka
- dostatek míčů pro plynulost hry
- rozlišovací trika (2 barvy)
- mety na vyznačení hřiště