Průpravná hra 4:4 + 4 nahrávači fotbalPřed několk lety jsme na stránkách www.trenink.com uveřejnili průpravnou hra 4:4 + 4 pohybliví nahrávači ve čtvercích, kde byl důraz kladen především na častou změnu těžiště hry v zavislosti na herní situaci a také změnu rytmu hry.

Článek s názvem Hra 4:4 + 4 nahrávači v rozích popisuje hru, ve které - vedle standardního nácviku držení míče - je pro hráče motivací i možnost vstřelení "branky" čehož je možno dosáhnout naražením si o hráče na obvodu hrací plochy. Po úspěšném naražení tým získává bod a pokračuje v kombinaci.

Hru zařazujeme buď do hlavní nebo závěrečné části tréninkové jednotky, zvládnou ji žákovské a dorostenecké týmy, případně i vyspělé týmy přípravek.

 

V případě, že hráči již průpravnou hru hráli, tak je možné do hry zavést pravidla, které změní některé herní situace, které se ve hře objeví, případně vám pomohou zaměřit na oblasti, které chcete rozvíjet. O možnosti změnit průběh hry jsme publikovali článek Pravidla a omezení pro hry a cvičení, který obsahuje 10 možných pravidel nebo omezení.

 

Tipy na průpravné hry:


Cíl průpravné hry:

Cílem této průpravné hry je vypěstovat u hráčů schopnost držet míč pomocí kombinace pod svou kontrolou. Pro pomyslné vstřelení "branky" je třeba naražení neutrálního hráče v rohu hrací plochy na dalšího hráče z týmu (na třetího, do trojúhelníku). Důraz je kladen na orientaci v přehuštěném prostoru a schopnost komunikovat a předvídat vývoj kombinace, kterou je třeba vést pomocí krátkých přízemních přihrávek.

 


Organiazace průpravné hry:

- herním prostorem je čtverec
- strana čtverce je 20-25 metrů
- cvičení je určeno pro 12 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na tři týmy po čtyřech hráčích 4:4:4
- aktivně se hry účastní 8 hráčů (4:4)
- hráči se volně pohybuji uvnitř herního prostoru
- zbývající 4 hráči stojí v rozích herního prostoru

 

 

Popis průpravné hry:

- tým který má míč ve své moci se ho snaží udržet
- pro pomyslné vstřelení "branky" si musí narazit míč o hráče na obvodu
- hráč na obvodu musí míč narážet na třetího
- při zisku míčem soupeřem se role týmů otáčí
- doporučený interval zatížení (IZ) je 60-90 vteřin

Varianty:
 

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- narážející hráče:
- má více doteků (2-3)
- může míč vyvést do hrací plochy a pak se vrací zpět na své místo
- hráči uvnitř hrací plochy mají počet doteků omezený na 2-3
- libovolně lze manipulovat s velikostí herního prostoru
- hráč v rohu nemusí narážet míč na třetí, může míč vracet na hráče, který mu míč přihrál


Pomůcky:

- 8x mety (kloboučky, kuželky)
- 8x míč
- rozlišovací trika (2-3 barvy)

 

TIP REDAKCE