Image V případě dnešního článku se jedná o hru, které bylo publikováno v začátcích fungování tohoto portálu, bylo předěláno a doplněno a myslíme si, že by nemělo chybět ve vašem soukromém archivu, podobně jako Párový fotbal nebo Utíkej pryč od míče.

V článku Hraj pouze dopředu popisovaná průpravná hra je zaměřena na nácvik rychlého přechodu do útočné fáze bez pomocných příčných a zpětných přihrávek, od hráčů vyžadujeme neustálý pohyb, cirkulaci a nápaditý výběr volného prostoru. Stejně tak hráče nabádáme k částé střlebě, k čemuž relativně malý prostor přímo vybízí.

Průpravnou hru je vhodné zařadit do závěrečné části tréninkové jednotky, je určena pro věkovou kategorii dorostenců a optimálním počtem hráčů pro tuto průpravnou hru je dvanáct, respektive sedmnáct.


Cíl průpravné hry:

Cílem této průpravné hry je zlepšit schopnost hráčů řešit útočnou kombinaci rychlým přechodem do útoku, bez pomocných přihrávek do stran a dozadu, založit rychlý protiútok kolmou přihrávkou nebo příčnou přihrávkou vpřed, důležitý je také pohyb hráčů bez míče a vhodný výběr místa.

 Organizace průpravné hry:

- herním prostorem této hry jsou dvě pokutová území
- dvě velké branky stojí na koncových čarách hřiště
- ve velkých brankách chytají brankáři
- cvičení je určeno pro:
(a) 15 hráčů do pole
(b) 2-3 brankáře
- mužstvo je rozděleno na dvě, respektive tři stejně početná družstva po 5 hráčích
- hra probíhá v počtu 5:5 plus brankáři v brankách (třetí odpočívá)

 

Popis průpravné hry:

- hráči mužstva držícího míč smějí přihrávat a vést míč pouze vpřed
- hráči mají neomezený počet dotyků při:
(a) vedení akce
(b) při zakončení
- při vedení míče vzad nebo při přihrávce vzad hru trenér přeruší
- a akci od vlastního brankáře zahajuje druhé družstvo

Varianty:

- každou akci zahajuje rozehrávkou brankář
- při porušení pravidel se nezačíná od brankáře, ale z místa porušení pravidel (pokračuje soupeř)
- hráči mají omezený počet dotyků (3,4)
- na hřišti je neutrální hráč který hraje s mužstvem majícím v držení míč
- mužstvo může branku vstřelit pouze z útočné poloviny
- pro uznání branky musí být všichni hráči na útočné polovině
- dopředu týmy musí hrát pouze:
(a) útočné polovině
(b) obranné polovině

Pomůcky:

- 2x branka (přenosná)
- 12x míč
- 8x mety (kuželky, kloboučky)
- 15x rozlišovací trika (3 barvy 5:5:5)

 

TIP REDAKCE