Image Autor a trenér Jiří Formánek na stránkách určených fotbalovým trenérům trenink.com již publikoval několik cvičení se zaměřením na střelbu, které jsou organizované proudovou metodou, například Proudová střelba a tři narážečky [1] [2] [3] [4] nebo také Proudová střelba v pomyslných trojúhelnících [1] [2] [3].

V dnešním článku Střelba středem ze střední vzdálenosti je cvičení organizováno také proudovou metodou, ale pouze na jednu branku, střelba je vyžadována ze střední vzdálenosti. Zakončující hráč se po první přihrávce musí rozhodnout, který z narážejících útočníků je pro jeho situaci ve výhodnější pozici.

Cvičení obvykle zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, cvičení zcela bez problémů zvládnou již hráči věkové kategorie mladších žáků.

 


Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravného cvičení, které je organizováno proudovou metodou, je nácvik střelby ze střední vzdálenosti po dvojnásobném předchozím naražení, v jednom případě ve středu pole, ve druhém pak od hrotového útočníka. Zakončující hráč se po první přihrávce musí rozhodnout, který z narážejících útočníků je pro jeho situaci ve výhodnější pozici. Akci zakončuje střelbou ještě před hranicí pokutového území.

 

 

 


Popis průpravného cvičení

- herním prostorem cvičení je 1/2 hrací plochy
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře
(b) 9-12 hráčů do pole
- hráči jsou rozestavení podle diagramu:
(a) krajní hráči (A,E) v křídelních prostorech
(b) narážející hráči (D,C) v prostoru několika metrů před pokutovým územím
(c) středový hráč (B) v prostoru středového půlkruhu
(d) brankář (G) chytá v brance
- míče mají k dispozici hráči (A,E)
- kteří každou akci střídavě zahajují
- hráč (A) dává přihrávku (1) na středového hráče (B)
- který si jde po přihrávku
- hráč (B) prvním dotykem naráží (2) zpět na hráče (A)
- hráč (A) přijímá míč a rozhoduje se se kterým hráčem si narazí:
(varianta A)
- hráč (A) přihrává (3a) na hráče (C)
- hráč (C) prvním dotekem naráží (4a) na středového hráče (B)
- hráč (B) ze střední vzdálenosti akci zakončuje (5a)

(varianta B)
- hráč (A) diagonálně přihrává (3b) na hráče (D)
- hráč (D) prvním dotekem naráží (4b) na středového hráče (B)
- hráč (B) ze střední vzdálenosti akci zakončuje (5b)

- zákončující hráč (B) se staví na místo posledního narážejícího hráče (C,D)
- narážející hráč (C,D) jde pro míč
- hráč (A), který dával přihrávku (3a nebo 3b) přebíhá do středového půlkruhu
- další akci zahajuje hráč (E) přihrávku na hráče (A) ve středovém půlkruhu
- akce se opakuje z druhé strany

Varianty:

- cvičení s kondičním charakterem je možné organizovat na:
(a) 2/3 hrací plochy
(b) 3/5 hrací plochy
- středový hráč zakončuje "slabší nohou"
- středový hráč může akci zakončit:
(a) střelbou
(b) samostatným nájezdem
- hráči soutěží o větší počet vstřelených branek

{reg} {slide=Varianty pouze pro a od registrovaných čtenářů:} - mužstvo je rozděleno na dva týmy, ty soutěží mezi sebou o větší počet branek
- hráč (A) nejdříve míč do středu vyvede, pak tepreve nahrává
- hráč (A) zahajuje cvičení autovým vhazováním

{/slide} {/reg}

Pomůcky:

- 5x mety (kuželky, kloboučky)
- 1x velká branka
- 12x míč{comment}