Cvičení pro úvodní a průpravnou část tréninku patří na mezi nejoblíbenější. Za připomenutí určitě stojí cvičení Fotbalová kombinace na malém prostoru nebo Pohraj si s míčem při fotbalovém rozcvičení, ve kterém je cílem, aby hráči byli v pokud možno nejčastějším kontaktu s míčem a měli prostor v krátkém časovém úseku přijmout míč, vyrazit s ním a měnit směr vedení míče, obhodit protihráče a po přihrávce vyrazit.
 
Druhá část seriálu Vedení míče při rozcvičení volně navazuje na úvodní díl je určeno pro pětici hráčů do pole. Více jak první část je ve druhém díle kladen důraz na dynamické a správně technicky provedené vedení a ovládání míče.  

Cvičení vhodné pro rozcvičení v první části tréninku je určeno pro mladší a starší žáky, do tréninku ho mohou zařadit i týmy dorostenců. Cvičení je ve své základní organizaci určeno pro 5 hráčů, ale lze ho upravit pro 6 nebo 8 hráčů.   


 

Tipy na cvičení pro fotbalové rozcvičení:

 


Cíl průpravného cvičení:

Cílem tréninkového cvičení je rozvoj základních individuálních dovedností hráčů v podobě vedení míče, jeho ovládání a techniky práce s míčem, vče s cílem připravit hráče na zatížení v průběhu tréninku. V cvičení se zaměřujeme na intezivní vedení míče a plnou kontrolu nad ním, včetně změn směru běhu, jeho přijmutí po přihrávce od spoluhráče, přesné přihrávání po zátěži a pohyb vyražení hráče za přihrávkou, poté co hráči odehrají míč.

Po celou cvičení dbáme, aby hráči měli míč pod svou plnou kontrolou, hráče nabádáme, aby při vedení využivali levou i pravou nohu, tak aby jejich pohyb byl maximalně efektivní a elastický.

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je čtverec
- čtverec má stranu 16 metrů
- uvnitř herního prostoru je vyznačen menší čtverec
- o straně 8 metrů
- oba dva čtverce jsou vyznačeny pomocí kuželů
- cvičení je určeno pro pět hráčů do pole
- hráči (A) a (E) stojí v jednom rohu herního prostoru
- ostatní rohy herního prostoru jsou obazeny hráči (B),(C) a (D)
- hráč (A) má míč   

 


Popis průpravného cvičení:

- hráč (A) míč vede k rohu malého čtverce před hráčem (B)
- s míčem u nohy obchází metu, po své levé ruce
- míč dále vede k rohu, kterýměl nejblíže své startovací pozice
- s míčem u nohy obchází metu, opět po své levé ruce 
- míč krátce vede směrem na hráče (B)
- následně přihrává na hráče (B)
- okamžitě po odehrání míče běží na pozici hráče (B)
- hráč (B) míč přijme 
- a cvičení se opakuje 

 


Trenérské poznámky:

- po hráčích požadujeme, aby vedení míče byo maximálně dynamické
- při přijmutí míče se musí hráči soustředit na správný první dotek s míčem
- první dotek musí být vždy do předpokládaného směru pohybu
- hráči míč musí mít při svém vedení  plně pod kontrolou
- finální odehrání míče musí být vždy po zemi  

 


Tipy na cvičení na přihrávky v rozcvičení:

 


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) změnit tvar herního prostoru (obdélník)
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- menší čtverec nemusí být v těžišti, ale je vyosený
- po odehrání míče hráč provádí obratnostní cvik
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou

 

 

Pomůcky:

- 1x míč  
- 8x kužel (kloboučky, mazal)
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE