3D ANIMACE  Zpětné kombinaci na soupeřově polovině, v podobě postupného útoku, jsme se věnovali v úvodní a druhé části seriálu. Cílem bylo rozvíjet u týmu držícího míč schopnost vést a zakončit postupný útok středem hrací plochy.  
 
Do třetí části seriálu Kombinace zpět středem se zapojuje trojice hráčů. Cílem je naučit hráče připravit pro zakončujícího hráče výhodnou střeleckou pozici pomocí postupného útoku a opakovaného naražení mezi trojicí hráčů.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je nácvik postupného útoku, jehož součástí je přípravná kombinace trojice hráčů. Před zakončením středem pole zakončující hráč přijímá finální, která přichází z hloubky pole. Zakončující hráč míč přijme a navádí do do výhodné střelecké pozice.  
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- na hranici pokutového území, proti brankovým tyčím, jsou postaveny tyče
- na každé polovině jsou vyznačeny tři pozice:
(a) pozice (A) těsně před rohem pokutového území
(b) pozice (B) na polovině hrací plochy u autové čáry
(b) pozice (C) ve středu hrací plochy
- cvičení je určeno pro 5, respektive 10 hráčů
- brankář (G) chytá v brance
- rozehrávající hráč (A) na pozici rozehrávajícího
- hráč (D) jako druhý hráč na pozici (A)
- hráč (B) na pozici na poloviě hrací plochy u autové čáry 
- hráč (C) na pozici ve středovém kruhu
- hráči na pozici (A) mají k dispozici míče
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráč (A) přihrává na dlouhou vzdálenost na hráče (B)
- okamžitě po přihrávce se rozbíhá směrem k hráči (B)
- hráč  (B) prvním dotykem naráží proti hráči (A)
- po naražení míče hráč (B) běží směrem k hráči (C)
- hráč (A) dává příčnou přihrávku na hráče (C)
- po odehrání míče hráč (A) přebíhá na pozici (B)
- hráč (C) míč naráží proti hráči (B) 
- hráč (C) se středem rozbíhá k brance
- hráč (B) dává kolmou přihrávku na hráče (C)
- po odehrání míče hráč (B) přebíhá na pozici (C)
- hráč (C) míč přjme a navádí ho mimo tyče
- akci individuálně zakončuje
- cvičení se opakuje z druhé strany  
 
Varianty:
 
- hráči akci zakončují před/uvnitř pokutového území
- hráči/týmy soutěží o větší počet vstřelených branek
- cvičení může probíhat pouze na jedné straně (malý počet hráčů)
 
Pomůcky:
 
- 1x velká branka
- 8x míč
- 6x mety (kužely)
- 2x zapichovací tyče 
 
 TIP REDAKCE