KOMBINACE  Cvičení s názvem Uzavřená kombinace v trojúhelnících je možné v průběhu přípravného období, pokud je trénink organizován skupinovou formou, využít jako herní cvičení podporující rozvoj kondice specifickým způsobem s míčem, podobně jako tomu je v cvičení Kombinace zpoza branky se střelbou.
 
Hráči se v cvičení postupně vymění na všech pozicích, hráči během cvičení přihrávají, naráží míč, musí načasovat jak náběh do volného prostoru, tak přihrávku na rozběhnutého spoluhráče a ve finální části cvičení míč krátce vedou a akci zakončují střelbou na branku s cílem vstřelit branku.
 
Cvičení zvládnou hráči věkové kategorie mladších a starších žáků a samozřejmě dorostenců. Cvičení je organizováno proudovou metodou, herním prostorem je útočná třetina hrací plochy s brankou.
 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je nácvik opakované kombinace mezi trojicí hráčů v trojúhelnících, nácvik načasování přihrávek a náběhu spoluhráčů, společně s přenesením hry z jedné strany hrací plochy na druhou. Zakončující hráč míč přijme, z boku ho navádí do pokutového území a akci zakončuje střelbou. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je pokutové území a jeho okolí
- na brankové čáře je postavena branka
- v herním prostoru je vyznačeno 8 základních pozic:
(a) první pozice na brankové čáře, vedle malého vápna: hráči (A) a (H) 
(b) druhá pozice na hranici pokutového území, proti první pozici: hráč (B)
(c) třetí pozice na hranici pokutového území, 5 metrů od druhé pozice: hráč (C)
(d) čtvrtá pozice v ose hrací plochy, na úrovni středového kruhu: hráč (E)
(e) pátá pozice v ose hrací plochy, 5 metrů směrem k brance: hráč (D)
(f) šestá pozice na brankové čáře, stranově převrácená první pozice: bez hráče
(b) sedmá pozice na hranici pokutového území, proti šesté pozici: hráč (F)
(c) osmá pozice na hranici pokutového území, 5 metrů od sedmé pozice: hráč (G)
- cvičení je určeno pro:
(a) 8-10 hráčů do pole
(b) 1-2 brankáře
- hráči (A) a (H) mají míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (B) pohybem proti hráči (A)
- hráč (A) přihrává na hráče (B)
- okamžitě po přihrávce vyráží hráč (A) vpřed
- hráč (B) prvním dotykem naráží míč zpět na rozehrávajícího hráče (A)
- ve stejný okamžik vyráží do středu pole hráč (C)
- hráč (B) po naražení se přesouvá na pozici hráče (C) 
- rozehrávající hráč (A) přihrává do běhu na hráče (C)
- hráč (A) po přihrávce přebíhá na pozici hráče (B)
- hráč (C) prvním dotykem přihrává na hráče (D)
- okamžitě po přihrávce pokračuje hráč (C) během vpřed
- hráč (D) prvním dotykem naráží míč zpět na hráče (C)
- ve stejný okamžik vyráží šikmo do středu pole hráč (E)
- hráč (D) po naražení se přesouvá na pozici hráče (E) 
- hráč (C) přihrává do běhu na hráče (E)
- hráč (C) se po přihrávce přesouvá místo hráče (D)
- hráč (E) přihrává na hráče (F)
- po přihrávce pokračuje hráč (E) během vpřed
- hráč (F) naráží míč zpět na hráče (E)
- ve stejný okamžik vyráží směrem k brance hráč (G)
- hráč (F) se po naražení přesouvá na pozici hráče (G) 
- hráč (E) přihrává do běhu na hráče (G)
- hráč (C) se po přihrávce přesouvá místo hráče (F)
- hráč (G) míč přijme a krátce ho vede směrem na branku
- akci zakončuje hráč (G) střelbou
- po zakončení se hráč (G) řadí do zástupu rozehrávajících hráčů
- cvičení se opakuje 
 
Varianty:
 
- cvičení je možné provádět z druhé strany (protisměrně)
- je možné upravit výchozí postavení hráčů
- zakončení probíhá prvním dotykem
- hráči mohou cvičení provádět "slabší" nohou
- další dvě varianty jsou ve video ukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 1x branka
- 10x míč
- 8x mety (kužely, kloboučky)
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE