Rotaci hráčů jsme se věnovali v průpravných cvičeních Rotace v šesti hráčích nebo Přihrávky a rotace v trojúhelnících, které je určeno pro věkovou kategorii přípravek a mladších žáků.   

Cvičení s názvem Rotace s průnikovou přihrávkou je vhodné pro týmy, které hrají v herním rozestavením s trojici středových hráčů, které v různých herních situacích rotují v pomyslném hráčském středovém trojúhelníku. Cílem cvičení je nácvik průnikové přihrávky po kombinaci.

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik rotace středové trojice hráčů a přípravné kombinace těchto hráčů a zahráním průnikové přihrávky na nabíhajícího hráče, který míč přijme a pokračuje v kombinaci. Po hráčích požadujeme správné načasování jak náběhu, rotace hráčů, tak i načasování náběhu.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je kosočtverec
- délka strany kosočtverce je 10 metrů
- vrcholy kosočtverce jsou vyznačeny pomocí met
- uvnitř velkého kosočtverce je malý kosočtverec 
- délka strany malého kosočtverce jsou 4 metry
- vrcholy malého kosočtverce jsou také vyznačeny pomocí met
- cvičení je určeno pro 6 hráčů
- hráči jsou rozdělení na dvě trojice:
(a) hráči stojící na obvodu velkého kosočtverce (A-C)
(b) hráči stojící na obvodu malého kosočtverce (X-Z)
- u levého vrcholu kosočtverce stojí hráč (A)
- u horního vrcholu kosočtverce stojí hráč (B)
- u pravého vrcholu stojí hráč (C)
- u levého vrcholu malého kosočtverce stojí hráč (X)
- u dolního vrcholu malého kosočtverce je pozice hráče (Y)
- u pravého vrcholu malého kosočtverce je hráč (Z)
- hráč (B) má míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (B)
- přihrává na hráče na středového hráče (Y)
- po přihrávce hráč (B) přebíhá na pozici hráče (A)
- hráč (Y) naráží míč prvním dotekem na hráče (Z)
- v tento okamžik vyráží krajní hráč (A) na dolní pozici v kosočtverci
- hráč (Z) přihrává na nabíhajícího hráče (A)
- hráč (A) míč přijme a naráží ho na hráče (Y)
- hráč (Y) míč prvním dotekem naráží zpět na hráče (A)
- po naražení hráč (X) přebíhá na horní vrchol vnitřního kosočtverce
- hráč (Y) přebíhá na pozici hráče (X) u levého vrcholu vnitřního kosočtverce
- cvičení se opakuje z druhé strany od hráče (A)
- po několika opakováních se vymění hráči ve vnitřním a vnějším kosočtverci 


Tip na související články:

 

 

Varianty:

- je možné upravit velikost (zvětšit/zmenšit):
(a) vnějšího herního kosočtverce 
(b) vnitřního herního kosočtverce
- hráči mohou cvičení provádět "slabší" nohou
- cvičení je možné zahájit autovým vhazováním
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 4x kužely
- 4x mety (kloboučky)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE