Současné kompaktní obrany je možné překonat buď překvapivým rychlým protiútokem, dříve než je obrana soupeře zformovaná nebo překvapivou a přesně zahranou průnikovou přihrávkou. Tréninková cvičení na průnikovou přihrávku jsme popisovali v článcích Průniková přihrávka středem hřiště nebo Rotace s průnikovou přihrávkou.

Cvičení s názvem Připrav si průnikovou přihrávku je vhodné pro úvod tréninku jako rozcvičení, které je organizováno ve dvou nebo třech skupinách. Po hráčích požadujeme komunikaci během přípravné kombinace.  


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je naučit hráče připravit si přípravnou kombinaci mezi trojicí hráčů prostor pro zahrání přízemní průnikové přihrávky. Během přípravné kombinace se soustředíme na správnou techniku provedení přihrávky, kvalitu naražení a jeho načasování. Průniková přihrávka na střední vzdálenost musí být dostatečně přesná a důrazná.   

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou jsou 20x12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- na polovině hrací plochy jsou zapíchnuty tři zapichovací tyče
- jedna z tyčí je uprostřed
- dvě zbývající tyče tři metry od kraje herního prostoru
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dvě čtveřice:
(a) červení (A-D)
(b) žlutí (K-N)
- hráči obou barev se pohybují pouze na své polovině herního prostoru:
(a) hráči (A) a (D) jsou na dolní straně uprostřed svého prostoru
(b) hráč (B) je na horní straně uprostřed svého prostoru
(c) hráč (C) je uprostřed levé boční strany
(d) hráči (K) a (N) stojí na horní straně uprostřed svého prostoru
(e) hráč (L) je na dolní straně uprostřed svého prostoru
(f) hráč (M) je uprostřed pravé boční strany
- hráč (A) má míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A) přihrávkou na hráče (B)
- po přihrávce hráč (A) běží za přihrávkou, na pozici hráče (B)
- hráč (B) jedním dotekem naráží míč na hráče (C)
- po naražení přebíhá hráč (B) na pozici hráče (C), kterému přihrával
- hráč (C) dává finální průnikovou přihrávku mezi zapichovacími tyčemi na hráče (K)
- hráč (C) přebíhá na pozici rozehrávajících hráčů (A) a (D) 
- hráč (K) přihrává na hráče (L) a vyráží na jeho pozici
- hráč (L) naráží prvním dotekem na hráče (M)
- po naražení se hráč (L) přesouvá na pozici hráče (M)
- hráč (M) dává dlouhou průnikovou přihrávku na hráče (D)
- po přihrávce hráč (M) přebíhá na pozice rozehrávajících hráčů na své polovině
- cvičení se opakuje
 

Varianta 1

 

Tipy na související články:

 

Varianta 2

 

Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- je možné upravit rozestavení zapichovacích tyčí na polovině hracího prostoru
- maximální počet hráčů je 10
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- hráči míč přihrávají/naráží svou "slabší" nohou
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Varianta 3


Pomůcky:

- 4x kužel (meta, klobouček)
- 3x zapichovací tyč
- 1x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE