Nácviku jak zahrát průnikovou přihrávku jsme se věnovali v cvičeních Průnikové přihrávky v pohybu nebo Připrav si průnikovou přihrávku, u cvičení určených pro zápasové nebo tréninkové rozcvičení byste neměli vynechat Předzápasové rozcvičení s míčem, které je inspirováno rozcvičením reprezentace Argentiny.

Cvičení Jednoduchá průniková přihrávka v pohybu v sobě kombinuje nácvik kombinace, nácviku průnikové přihrávky a je určeno především pro rozcvičení v tréninku. V průběhu cvičení se soustředíme především na načasování přihrávky a náběhu a dovednosti přijmout míč a pokračovat v kombinaci nebo vedení míče.  

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik jednoduché kombinace mezi trojicí hráčů, nácvik zahrání průnikové přihrávky na střední vzdálenost na nabíhajícího spoluhráče, přijmutí průnikové přihrávky a zapojení dalších hráčů do kombinace. Během cvičení se zaměřujeme na načasování zahrání průnikové přihrávky, její přijmutí které je spojené se správně načasovaným náběhem.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 20x20 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- na polovině hrací plochy jsou postaveny 4 zapichovací tyče
- rozestupy zapichovacích tyčí jsou 6 metrů
- cvičení je určeno pro 12 hráčů do pole 
- hráči jsou rozdělení na dvě skupiny (modří (A-F) x bílí (A-F))
- modrá šestice hráčů pracuje v horní polovině herního prostoru 
- bílá šestice hráčů pracuje v dolní polovině herního prostoru:
(a) vlevo na polovině hrací plochy jsou hráči (A) a (B)
(b) vpravo polovině hrací plochy jsou hráči (E) a (F)
(c) ve středu dolní a horní strany jsou hráči (C) a (D)
- dolní (bílý) hráč (C) má u nohy míč      

 


Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje modrý hráč (A)
- pohybem podél zapichovacích tyčí, směrem na modrého hráče (E)
- bílý hráč (C) časuje přihrávku tak, aby přihrál mezi prostřední dvojici tyčí
- do tohoto prostoru nabíhá rozběhnutý modrý hráč (A) 
- bílý hráč (C) po přihrávce přebíhá do zástupu hráčů (E) a (F)
- v tento okamžik se rozbíhá modrý hráč (E)
- hráč (E) běží směrem k modrému hráči (C)
- hráč (A) prvním dotekem přihrává na hráče (E)
- po přihrávce hráč (A) přebíhá do zástupu hráče modrých (E) a (F)
- hráč (E) opět prvním dotekem přihrává na středového hráče (C)
- po přihrávce hráč (E) jde do zástupu hráčů (C) a (D)
- cvičení se opakuje od modrého hráče (C) 

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit (zvětšit/zmenšit):
(a) velikost herního prostoru
(b) rozestupy středových zapichovacích tyčí
- je možné změnit tvar herního prostoru na obdélník
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- maximální počet hráčů je 16
- cvičení je zahájeno od prostředních hráčů autovým vhazováním
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky: 

- 4x kužel (meta, klobouček)
- 4x zapichovací tyč
- 1x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)


TIP REDAKCE