Cvičením, které jsou zaměřené na zpracování míče, jeho přijmutí a další práci s ním, jsme se věnovali v cvičeních Přijmi míč a pracuj s ním nebo Přijmi míč, otoč se s ním a přihraj, které je vhodné pro rozcvičení hráčů věkové kategorie starších žáků a dorostenců.

Cvičení s názvem Přijmutí míče a zakončení do malé branky je primárně určeno pro fotbalové školičky, přípravky a mladší žáky. Cílem je nácvik práce s míčem, po předchozí přihrávce a přijmutí míče. V cvičení se musí hráč rozhodnout a reagovat na podnět od trenéra.       

 

Tipy na cvičení zaměřené na přijmutí míče:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik pohybu hráče před přijmutím míče, přihrávka proti hráči, který je v pohybu proti hráči s míčem, zpracování míče a navázání další herní činnosti v podobě vedení míče, naražení nebo další přihrávky. Po přijmutí míče hráč reaguje na vzniklou herní situaci a podle pokynů od trenéra zakončuje do jedné ze dvou malých branek.   

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 10x16 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny met
- ve středu dolní strany je výchozí kužel cvičení 
- v delší ose hrací plochy, 4 metry od dolní strany je kužel
- na polovině hrací plochy, 3 metry od bočních stran jsou dva kužely
- trojice středových kuželů tvoří trojúhelník
- na horní straně herního prostoru jsou umístěny dvě přenosné branky
- cvičení je určeno pro 4 hráče do pole (A-D):
(a) hráč (A) stojí u dolního výchozího kuželu bez míče
(b) hráči (B), (C) a (D) stojí u výchozího kuželu, všichni s míčem
- v prostoru mezi přenosnými brankami stojí trenér
   
 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) vysprintuje k levému hornímu kuželu středového trojúhelníku
- hráč (A) levý horní kužel obíhá a vrací se zpět proti hráči (B) s míčem
- hráč (B) po zemi přihrává na hráče (A)
- hráč (A) míč přijme a vede ho po své levé ruce okolo dolního kuželu 
- s míčem u nohy hráč (A) vede směrem k trenérovi 
- trenér rukou ukazuje, do které z branek má hráč zakončit/přihrát
- po přihrávce do přenosné branky se hráč otáčí a vyráží zpět mezi rozehrávající hráče
- další opakování zahajuje pohybem bez míče hráč (B)  

 

 

Tipy na související cvičení:

 


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) umístění trojice středový kuželů (větší/menší hloubka)
(c) umístění trojice kuželů mimo podélnou osu herního prostoru 
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- maximální počet hráčů je 6 hráčů
- malé branky je možné umístit do rohů herního prostoru
- na koncovou čáru herního prostoru je možné přidat třetí branku
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 4x meta (klobouček)
- 4x kužel
- 2x přenosná branka (malá)
- 10x míč
- případně rozlišovací trika

 

 

TIP REDAKCE