Tréninkovým cvičením, které jsou primárně zaměřené na obranu a bránění jsme se věnovali v cvičeních Přepínej z útoku do obrany, ve kterém rozvíjíme schopnost rychle reagovat na vývoj herní situace, kdy po odehrání míče se musí hráč okamžitě zapojit do bránění a pokusit se zabránit protihráči zakončit do malé přenosné branky nebo cvičení Osobní obrana s krytím míče 1:1 v prostoru, které je zaměřeno především na krytí míče před soupeřem v situaci jeden na jednoho (1:1) s využitím pomocné přihrávky nebo narážečky se spoluhráčem.

Cvičení pro obránce s názvem Otoč se a braň náběh po průnikové přihrávce je zaměřeno na řešení herní soubojové situace 1:1 nebo 1:2, kdy obránce musí reagovat na průnikovou přihrávku a sklepnutí míče míče od hrotového útočníka. Obránce se musí napojit na hráče zahrávajícího průnikovou přihrávku, pokusit se zabránit přijmutí míče, dostoupit útočníka a znemožnit zakončení.

Cvičení je určeno pro žákovské týmy, dorostenecké kategorie i dospělé. Cvičení je určeno pro jednoho nebo dva brankáře, tři až čtyři obránce a šest až osm útočníků. Minimálním počtem jsou tři útočníci, obránce a brankář. Herní cvičení je vhodné zařadit do hlavní části tréninkové jednotky.   


Tipy na cvičení zaměřené na presink:

 


Cíl herního cvičení:

Cíle cvičení se liší podle hráčské role, tedy pro obránce a útočníky. Obránci musí reagovat na zahrání průnikové přihrávky a pohyb hráčů,, kteří za průnikovou přihrávkou vyráží. Obránce se musí napojit na rozběhnutého útočníka, snaží se ho pokrýt a znemožnit mu, aby přijal naražený míč od útočníka a zakončil útočnou akci střelbou. Útočníci si přihrávkami připravuji pozici pro zahrání průnikové přihrávky a po přihrávce okamžitě sprintují vpřed, aby přijali naražený míč od hrotového útočníka a navedli si ho do výhodné střelecké pozice a z pozice útočníka vyřešili situaci 1:1 a akci zakončili vstřelením branky.   

 


Organizace herního cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry jsou 25x20 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- na horní brankové čáře je postavena velká branka (přenosná)
- na dolní brankové čáře jsou postaveny dvě malé branky
- branky jsou postaveny dva metry od rohů dolní strany
- na dolní straně herního prostoru je postaven čtverec
- čtverec je vyznačen pomocí met a má rozměry 4x4 metrů
- cvičení je určeno pro 11 hráčů:
(a) dva brankáře (G) a (H)
(b) tři obránce (K-M)
(c) šest útočníků (A-F)
- brankář (G) chytá v brance
- obránce (K) stojí uprostřed vyznačeného čtverce
- zbývající obránci (L) a (M) jsou připraveni na n bočních stranách
- útočníci (A) a (B) stoji u dolních vrcholů vyznačeného čtverce
- jeden z hráčů má u nohy míč
- útočník (C) stojí u tréninkové figuríny, zády k brance
- zbývající útočníci (D-F) stojí za dolní stranou herního prostoru 
- útočící hráči mají k dispozici dostatek míčů 

 


Popis herního cvičení:

- cvičení zahajují útočníci (A) a (B)  
- útočníci si mezi sebou, po zemi, přihrávají
- jeden z útočníka zahrává průnikovou přihrávku na hrotového útočníka (C)
- obránce (K) se průnikové přihrávce pokouší zabránit
- obránce se pohybuje pouze uvnitř vyznačeného čtverce
- po úspěšné průnikové přihrávce útočníci (A) a (B) vyráží směrem k brance
- na průnikovou přihrávku reaguje i obránce (K)
- hrotový útočník (C) prvním dotekem sklepává na jednoho z útočníků (B)
- hráč (K) se otáčí a pokouší se "nabrat" hráč, na kterého hrotový útočník sklepává míč
- útočník hráč (B) míč přijme a navádí ho do zakončení 
- obránce (K) se pokouší v souboji 1:1 zabránit zakončení
- v případě, že:
(a) útočník (B) vyřeší situaci 1:1, tak akci zakončuje
(b) obránce (K) získá konstruktivně míč, tak zakončuje do jedné ze dvou malých branek
- po skončení akce:
(a) hráč, který nezakončoval, jde na pozici hrotového útočníka 
(b) zakončující hráč se vrací do zástupu útočníků
(c) obránce přebíhá na boční stranu herního prostoru a je nahrazen dalším obráncem

 


Popis varianty cvičení: 

- velká branka je nahrazena dvojicí malých branek
- ve středu horní "kratší" strany strany
- cvičení probíhá po naražení od hrotového útočníka stejně jako první varianta
- v okamžiku naražení se do cvičení zapojuje druhý obránce
- druhý obránce vybíhá ze středu horní strany
- útočník s míčem musí vyřešit situaci 1:2  
- v případě, že míč získají obránci, tak zakončují do jedné ze dvou malých branek

 


Trenérské poznámky:

- po hráčích požadujeme přímočaré řešení
- po průnikové přihrávce musí akce skončit do 5 vteřin
- zapojením hrotového nebo druhého útočníka vytváříme situace 2:1 nebo 2:2 
- při zakončení do dvou doteků se zaměřujeme na zakončení
- při větším počtu doteků naopak akcentujeme pokrytí míče a přípravu pozice

 

 

Tipy na cvičení zaměřené na intenzivní ovládání míče:

 


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) změnit pozici tréninkové figuríny, kde stojí hrotový útočník
(c) změnit pozici výchozího čtverce (mimo osu hřiště/ze strany)
(d) změnit velikost výchozího čtverce (zvětšit/zmenšit)
- malé branky na dolní straně je možné nahradit průchozími, pro provedení míče
- cvičení může zahajovat brankářem výhozem brankáře
- přihrávka na hrotového útočníka musí být (po zemi/vzduchem/polovysoká)
- obránce po zisku míče vyvádí a zašlapuje míč na obvodu herního prostoru
- dvojic malých branek ve variantě 2 je možné nahradit dvojicí velkých s brankáři

 

Pomůcky:

- 1x branka (i přenosná)
- 2x přenosné branky (malé)
- 9x rozlišovák (2 barvy)
- 1x tréninková figurína
- 8x meta (kužel)
- 12x míč


TIP REDAKCE