Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
V současném tropickém počasí je třeba, aby trenéři, případně člen realizačního týmu, který je zodpovědný za pitný režim, zajistili u hráčů dostatečnou hydrataci organismu. Není rozdílu, zda hráči jsou zapojeni do náročného, třeba i více fázového, tréninkového procesu nebo absolvovuje přípravná utkání.
 
Zapomínat se však nesmí ani na doplnění tekutin a živin v průběhu tréninku a přípravných utkáních. Mnoho trenérů také často zapomíná na dopady nesprávného pitného režimu na regeneraci, která je především v letním přípravném období velmi důležitá. 
 

Pitný režim u fotbalistů

 
Voda tvoří velkou část lidského organismu. Dostatek tělních tekutin je nutný pro termoregulaci, která je nutná pro správné fungování organismu. 
 
Protože výkonem hráčů v průběhu utkání nebo tréninku vzniká teplo, které je následně krví odváděno do periferního krevního oběhu, tak tělo musí na tento stav "přehřátí" okamžitě regovat. K ochlazování těla dochází prostřednictvím povrchu těla (kůže), které se potí.
 
Tímto způsobem dochází ke ztrátám tekutin, které v extrémních případech mohou činit až 3-4 litry za hodinu.  
 
Taková velká ztráta tekutin může v některých případech vést k přehřátí hráčova organismu, což má za následek výrazný pokles výkonu nebo přenést i zdravotní rizika. Před výkonem, v okamžiku kdy se hráč zapojí do utkání nebo tréninkové jednotky, ale i poté je třeba tyto ztráty tekutin nahradit. 
 

 

Věděli jste, že ...

 
Po absolvování náročného tréninku nebo utkání ve velmi teplém/tropickém prostředí obvyle dochází ke ztrátám vody v rozmezí 2 – 8 % tělesné hmotnosti konkrétního hráče, což se některých případech může rovnat až 7 litrům tekutiny
 
Zdrojem tekutin ale nemusí být jen nápoje, ale také potraviny s vyšším obsahem vody, jakou jsou například ovoce, zelenina nebo tekutá strava.
 
Za ideální zdroje tekutin je považována čistá voda, minerální vody a případně sportovní nápoje, které je však třeba aplikovat vždy s ohledem na konkrétního hráče. 
 
Další variantou optimalizace hydratace jsou vlažné ovocné nebo bylinné čaje, případně ředěné džusy v poměru 1:2, pokud se jednalo o energeticky náročný trénink. 
 
 

Doporučení v oblasti pitného režimu v tropickém počasí pro fotbalisty 

 
Doporučené množství tekutin v přípravném období za horkého počasí je přibližně 3 až 5 litry za den. Vždy však s vědomím, že větší přijmy tekutin by mohly znamenat větší zatěž ledvin.
 
Poté co trénink proběhl v tropickém prostředí, tak je žádoucí doplnit ztracené minerální látky iontovými nápoji, v menším rozsahu pak prostřednictvím minerálních vod. 
 
Po tréninku energeticky vyčerpávajícím volíme tekutiny se zdrojem jednoduchých sacharidů např. slazený čaj, džus ředěný vodou.
 
Pro organismu je ideální, pokud nápoj není v horkém počasí příliš studený nebo dokonce ledový. To z toho důvodu, protože žaludek si tekutinu před absorbcí do organismu musí nejprve ohřát. 
 
Konzumovaná tekutina měla mít teplotu 16 – 23 °C
 
Stejně jako v ostatních oblastech je vhodné nápoje střídat a kombinovat, respektive reagovat na druh tréninku, vždy s přihlédnutím s aktuálnímu a přepokládanému počasí. 
 
Velice opatrní musí být hráči při konzumaci energetických nápojů, u mládeže se jejich konzumace v žádném případě nedporučuje.
 
 

TIP REDAKCE