Seznam článků

V seriálu rozhovorů na aktuální téma na stránkách trenérského portálu www.trenink.com se pokoušíme otevřít debatu k tématům, která by měla zajímat trenéry v klubech na všech výkonnostních úrovních, tak u různých věkových kategorií od přípravek počínaje až po dospělé.

Dnešní aktuální téma rozebírá a na otázky odpovídá Jiří Formánek, trenér který působil jak u mládeže, tak u dospělých od divize po druhou ligu. V současné době je editorem stránek www.trenink.com.

Cílem článku je seznámit trenéry mládežnických dorosteneckých týmů s rozvojem rychlostních schopností fotbalových hráčů.

Je třeba si uvědomit, že současné pojetí fotbalu je charakterizováno vysokou úrovní individuálních dovedností, které ale musí být spojeny s vysokým tempem hry. Veškeré herní činnosti jsou prováděny pod časovým i prostorovým tlakem.

Vysoká úroveň rychlostních schopností je nezbytným předpokladem k tomu, aby se hráč měl možnost prosadit. Hráč, který předčí soupeře v akceleraci, získává výhodu při řešení útočných i obranných situací. Obdobně to platí pro schopnosti rychlostně-silové a rychlostně vytrvalostní, proto my trenéři po hráčích chceme, aby situace řešili stejně efektivně na začátku utkání, tak v jeho závěru.

 

 1. Rychlostní schopnosti fotbalistů

Fotbalovou rychlostí rozumíme schopnost hráčů provést pohyb s fotbalovým míčem nebo bez něj, to vše maximální možnou intenzitou a v co nejkratším čase. Maximální fotbalovou rychlostí pak rozumíme běh do délky trvání deseti vteřin.

Pokud chceme u hráčů dosáhnout vysoké úrovně rychlostních schopností, tak musíme v tréninku zaměřit na startovní reakci, akceleraci, rychlostní vytrvalost a rychlostně-silové schopnosti hráčů.

Fotbalový sprint má na sebe několik navazujících komponent, které začínají rychlostí reakce, startovní rychlostí, akcelerací a udržením maximální rychlostí. Pro fotbal jsou nejdůležitější první dvě a část akcelerace, s důrazem na úvodní dvě vteřiny sprintu.

 


2. Specifika rychlostních schopností ve fotbale

Pokud si jako trenéři provedeme podrobnou analýzu několika náhodně vybraných fotbalových utkání, tak ve většině případů dojdeme k závěru, že nejčastěji hráči provádějí sprinty do pěti metrů. Některé studie hovoří o tom, že okolo 65% je do pěti metrů. Obvykle jsou sprinty do pěti metrů dvakrát častější než sprinty do deseti nebo dvaceti metrů. Sprint na více jak dvacet metrů je ještě méně častý. Více jak 90% sprintů je do dvaceti metrů.

Pokud se zaměříme na celkový počet sprintů v průběhu utkání, tak podle postů na kterém hráči nastupují, hráči za jedno utkání absolvují mezi padesáti a sto sprinty.

Jako trenéři se musíme zamyslet nad tím, jaké rychlostní a sprinterská cvičení zařazujeme do tréninku, jaké jsou délky běžeckých úseků?