V předchozích týdnech a měsících jsme publikovali několik zajímavých článků zamřených na výběr místa a přihrávání. Pro inspiraci připomínáme seriál Španělská hvězdice s oběhnutím nebo cvičení Tiki-Taka v kruhu
 
Nový seriál s názvem Proměnlivá kombinace s výběrem místa, jehož první díl právě čtete, je zaměřen na kombinaci na malém prostoru, do které se zapojuje větší počet hráčů, kteří soupeře přehrávající především správným výběrem místa a neustálou cirkulací.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je naučit hráče kombinovat za pomoci dynamického a variabilního výběru místa. Důraz je kladen na správné technické provedení, aktivitu hráčů, kteří se zapojují do kombinace a permanentní cirkulaci hráčů během cvičení.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec
- délka strany čtverce je 15 metrů
- cvičení je určeno pro 7 hráčů do pole
- hráči jsou rozestavení následovně:
(a) po jednom hráči v každém rohu čtverce (A,B,C,D)
(b) tři hráči juprostřed herního prostoru (X,Y,Y)
- hráč (A) jako rozehrávající má míč
- na obvodu herního prostoru jsou připraveny další míče
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje rozehrávajcíí hráč (A)
- který přihrává na njevzdálenějšího hráče (X) v herním prostoru
- pod tohoto hráče si sbíhá druhý hráč (Y)
- na kterého hráče (X) míč sklepává
- hráč (Y) dává dlouhou přihrávku na hráče (B) v dalším rohu
- hráč (B) míč přijme a krátce ho vedem směrem na hráče (C)
- poté míč přihrává na hráče (C) a přesouvá se na jeho místo
- místo uvolněné hráčem (B) zaplňuje hráč ze středu (Z)
- od hráče (C) se zahajuje další kombinace
- do které se zapojují středoví hráči (X,Y,A)
- cvičení je pravidelně opakuje 
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost (zvětšit/změnšit) herního prostoru
- hráč (B) míč nevede, ale prvním dotykem přihrává na hráče (C)
- každá jednotlivá kombinace je zahájena autovým vhazováním
 
Pomůcky:
 
- 4x mety (kloboučky)
- 7x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE